Vår Politik | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 2

Vår Politik

Vår politik i Höör

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • Vad tycker du?

  Hur ser du på politikernas beslut i Höörs kommun? Tillhör du gruppen som ibland tycker att besluten är felaktiga eller allmänt underliga?

  Varför inte ta möjligheten att få en inblick, kanske påverka de beslut som tas, och få en verklig chans att få just din röst och dina ideer hörda.

  Det är inte så svårt som du kanske tror, allt är egentligen politik. Kommunala taxor/avgifter, skolor/förskolor, äldrevård, gatustandard, byggnation, miljö och kommunikationer, allt detta som vi pratar om både hemma och på vår arbetsplats är politik. Framtiden, hur vill vi ha det, om vi inte själva är med och påverkar, vem skall då göra det åt oss, och blir vi nöjda då??

  Sverigedemokraterna är idag Höörs tredje största parti, men naturligtvis tror vi att vi kan nå ännu längre, och då få större möjligheter att påverka kommunala beslut!

  Vill du vara en av oss, så får du det stöd och den utbildning som behövs för att ta aktiv del i kommunalpolitikens intressanta värld.

  Läs gärna mer på: http://sverigedemokraterna.se/

  Om du vill vara med, så kontakta Stefan Liljenberg, vice ordf SD-Höör stefan_fxr@tele2.se

  Tel: 0707-470464

  Mer info
 • Utbildningskväll

  Torsdagen den 10 oktober höll SD-Höör utbildnings/informationsmöte för våra medlemmar. Hans-Olof Andersson (utbildningsansvarig för SD) höll i trådarna, och gav våra medlemmar en inblick i hur politiken fungerar på olika plan. Naturligtvis fick också våra blivande kandidater en inblick i hur kommande valår 2014 är planerat.

  Läs mer på:  https://syd.sverigedemokraterna.se/2013/10/13/de-nya-kandidaterna-utbildas/#more-2277

  Stefan Liljenberg

  Mer info
 • Seminarium Eslöv

  Fredagen den 25/5 var vi inbjudna till ett seminarium arrangerat av SD-Eslöv. Föredragare var i första hand Magnus Olsson, kommunalråd för SD i Malmö som tog upp hur man arbetar i Malmö för att förbättra den situation staden befinner sig i. Sedan anträdde Kent Ekeroth från riksdagen scenen och förklarade hur SD ser på kriminalpolitiken och tydliggjorde varför vi står bakom polisens närvaro på våra gator och torg. Efter dessa var det riksdagsmannen Josef Fransson som gav oss en inblick i de tveksamheter som vindkraftens möjligheter innebär för en seriös eneriförsörjning. Efter varje föredragare fanns möjlighet till frågor. Detta utnyttjades mer än väl, vilket visar att intresset var stort från alla närvarande. Vi var några från SD-Höör som närvarade, och vi kan med säkerhet påstå tiden var väl använd!  

  Tack till SD-Eslöv för ett trevligt arrangemang!

  För de närvarande: Stefan Liljenberg

  Mer info
 • Lägg inte ner Orupslund

  Vi har under en tid tagit del av hur kommunens sociala sektor aviserat en nerläggning av Orupslund som oundviklig. Detta trots att det är en väl fungerande anläggning för den verksamhet som den är avsedd för, särskilt boende, avlastningsboende och korttidsboende. Lämpliga lokaler, trevlig omgivning, helt enkelt ett omsorgsboende som verkar uppskattas både av personalen och boende med anhöriga.

  I socialnämndens framtida process ingår ”inflyttningsstopp” både till Åtorps och Orupslunds särskilda boende! Ett ”inflyttningsstopp” riskerar innebära, att den äldre medborgare som är i behov av ett särskilt boende, ändå inte kommer att erbjudas sådant framöver! Detta står i stark kontrast till det ansvar man bör ha för att med tillit och respekt, bemöta framförallt de av våra äldre som är i behov av stöd och vilka naturligtvis samtidigt bör ges ett eget inflytande över sin situation.

  Höörs kommun har också ett bindande hyresavtal med fastighetsägaren, löpande till 2033, och har även själv investerat i fastigheten för att den på bästa sätt skall fylla sin funktion. Hyran som kommunen betalar för fastigheten skall enligt avtalet erläggas till och med 2033, fastigheten skall också underhållas och förvaltas av kommunen så att den vid hyrestiden utgång är i samma skick som när avtalet ingicks.

  Jag ställer mig tveksam till att det kommer att gagna servicen till våra äldre medborgare, eller att det skulle bli ekonomiskt försvarbart på sikt, att ”lägga ner” Orupslund! En förutsättning för en nerläggning måste vara att Höörs Kommun kommer att kunna erbjuda lika bra eller bättre möjligheter för våra äldre, på annan plats, till samma eller lägre kostnad än vad Orupslund betingar!

  Stefan Liljenberg, Kf-ledamot för Sverigedemokraterna i Höör

  Mer info
 • Skolvalet 2010 i Höör

  Skolvalet i Höör blev en stor framgång för oss Sverigedemokrater. Eleverna har på ett tydligt sätt visat att dom  självständigt bildat sig en uppfattning om vår politik. Verkligen trevligt att vi fått deras stöd , TACK alla ni som röstat på oss!

  Här är resultatet!

   

   

  

  Mer info
 • Alliansen+Miljöpartiet=Anarki?

  Sverigedemokraterna har ibland framställts i medierna som om vi vore ett parti som skulle vara ett hot mot samhällets demokratiska grundläggande funktioner och rättsväsende????

  Nu är det i stället så att överenskommelsen i riksdagen mellan Allianspartierna och Miljöpartiet i migrationsfrågan, är det verkliga hotet mot vårt samhälles demokratiska myndighets och rättsprinciper!

  Man ställer med denna överenskommelse olika myndigheter mot kommuner och landsting.  Hur underligt det än låter, så skall dessa i fortsättningen inte ha samma mål för sin verksamhet.

  Personer som befinner sig illegalt i Sverige (kanske Höör?), med utvisningsbeslut, skall få fri vård och fri skolgång (betalar alltså inte som vi andra!) , utan att den givande skolan eller sjukvårdsinrättningen (tex. kommun, landsting) på något sätt har informationsplikt till annan myndighet om detta.

  Detta sker alltså samtidigt som polis och migrationsmyndigheten skall se till att utvisningsbeslut för dessa personer skall verkställas!!!!

  Kontentan blir att polisens resurser förspills på att jaga dem som vistas här illegalt, samtidigt som skolor och sjukvård skall ”gömma” dessa personer för polisen!!!!

  Egentligen så verkar det vara alltför otroligt för att vara möjligt och sant, men ”äntligen” (hm?) så kan alla få vara med, oavsett av vilken orsak, och på vilket sätt dom befinner sig i landet).

  Var finns tryggheten för våra invånare, om gömda personer, under utvisningsbeslut och ibland med ytterst tveksam bakgrund, kan gömmas, kanske rent av här i Höör, samt erbjudas de bästa av våra förmåner, utan att kommunen skulle bistå polisen i deras försök att finna dessa personer??

  Om då ändå inte Höörs kommun kommer att hysa några personer som vistas här illegalt,,,är ovanstående då helt ok? Nej, naturligtvis inte, om det skulle bli så att andra kommuner kanske drabbas mer än Höör, så får vår kommun självklart ändå vara med och betala! Våra myndigheter är inte gratis!

  Så länge som vår regering skriver avtal och lagar, som så tydligt påverkar även vår egen kommuns förutsättningar och kostnader, så kommer vi Sverigedemokrater i Höör definitivt inte att godta att våra äldre, eller andra utsatta medborgare i vår kommun skall få försämrade villkor!

   

  Stefan Liljenberg

  Mer info
 • Lögner på pränt?

  Har skrivit om det här tidigare, men det tål att upprepas!!!

  Den 5 februari 2010 kunde man läsa i bland annat Norra Skåne om att Höör återigen skulle ta emot flyktingar. Tidningen nämnde också den motion som jag tog till fullmäktige 2010, om att alla avtal angående flyktingmottagning skall avgöras i fullmäktige. Enligt tidningen uttrycker sig dåvarande kommunalrådet Pehr-Ove Persson att så också kommer att bli fallet. Frågor gällande flyktingavtal har alltid avgjorts i fullmäktige så det är inget nytt, fortsätter han.                                                                                                                                                                                                                         Var det medvetna lögner, eller bara så kallade ” felaktigheter”.  Vi vet ju hur beslutet togs 2010, och inte fick fullmäktige vara med nu 2011 heller, trots Anders Westergrens yrkande i kommunstyrelsen 13/1-11!

  Stefan Liljenberg

  Mer info
 • Wanja Lundby-Wedin

  Lördagen den 19/2 kunde man läsa i Svenska Dagbladet och på text-TV hur LO:s ordförande Wanja Lundby-Vedin utrycker sina oerhört demokratiska åsikter. Hon säger: Många är rädda för att mista jobben om de slår larm eller protesterar mot missförhållanden på sina arbetsplatser. Men hur våra gamla tas om hand eller hur våra barn har det i skolan får aldrig vara en företagshemlighet. Därför måste meddelarfrihet gälla ”även” i skattefinansierad privat verksamhet. Rädslans kultur breder ut sig på svenska arbetsplatser! En intressant och helt klart, tänkvärd åsikt!

  MEN, MEN, MEN, detta uttalande kommer alltså från en av de främsta spridarna av ”rädslans kultur på svenska arbetsplatser”. Vi är nog många som genom åren insett vilken kultur Lundby-Wedin varit med och infört på våra arbetsplatser, och det har inte inneburit att man fått tänka fritt! Sverigedemokrater som blivit uteslutna ur fackförbund, uppsagda från sina arbetsplatser och på andra sätt smutskastats, bara för att de haft egna åsikter! Åsikter som ofta på ett mycket tydligt sätt berört både våra barn och äldre!

  Det är enligt min mening förvånansvärt, att en person med en sådan dubbelmoral och snäv bild av demokrati, kan ha lyckats ta makten över (hela??) LO-kollektivet.

  Egna funderingar

  Stefan Liljenberg

  Mer info
 • Tack alla ni som röstat på SD i valet!

  Nu såhär en tid efter valet så kan vi med facit i hand känna oss mycket nöjda. Trots att både vi och våra väljare ofta misskrediterats av media så ökar vi ännu en gång!  Här är resultaten för Sverigedemokraterna i Höörs kommun:

  Bosjökloster:    8,82%

  Gudmuntorp:  14,90%

  Höör 1:               12,62%

     ”      2:               10,41%

     ”      3:                 9,02%

     ”      4:                 9,55%

     ”      5:               11,99%

  Höör NV :         16,74%

  Tjörnarp:           18,11%

  Totalt för Höörs kommun ger detta 11,94%, vilket medför att vi ökar från fyra till fem mandat i Höörs kommunfullmäktige. Detta förstärker vår position som tredje största parti i Höör.

  Mer info
 • Invandringspolitik i Höör (och Sverige)

  Vid senaste kommunfullmäktige i Höör togs beslut som innebär att vi i kommunen skall hjälpa till med en fortsatt hög invandring till landet. Överbuden haglade tätt om vem som ville ta emot flest asylsökande. Höörsmoderaterna gjorde vad man kunde för att visa (kanske efter uppdrag granskning?) att man var ett ”gäng” som verkligen inte hade samma ambitioner som partikollegerna i Vellinge! Inte ens Miljöpartiet eller Socialdemokraterna lyckades trots idoga försök överglänsa M:s välvilja. Vi fick bla. veta vilka enorma behov vi hade av dessa ”driftiga” ensamkommande yngre män, som skulle hjälpa oss i landet nu boende, med att arbeta upp vår ekonomi så att vi skulle kunna försörja våra pensionärer framöver. Den anhöriginvandring som följer är naturligtvis ytterligare ett plus. Arbetskraften vi ”snart” är i behov av (trots stor mångårig arbetslöshet) kommer på så sätt att tryggas!? Mångkulturen var också något som vi kunde se fram emot som verkligt förhöjande av vår egen undermåliga kultur.

  Kontentan måste bli att tex. i Afganistan (trots landets fattigdom) finns så många ”driftiga” yngre män att de redan vid tidig ålder lyckats att skrapa ihop 100 tusen eller mer för att komma till Sverige. Om de sedan ”upptäcker” att de faktiskt har släktingar, så är det naturligtvis så att när dessa anländer, så kommer även de att vara till oerhörd hjälp att arbeta fram resurser till våra äldre och landet i övrigt. Av någon underlig anledning är inte, eller så blir aldrig dessa nyankomna heller så gamla att dom själva kommer att belasta äldreomsorgen.  Sen är det ju bara att se fram emot att få vara en del av det ”särkulturella” samhälle som byggs. Kanske kan vi även i Höör till slut få ynnesten att få uppleva att mer reaktionära värderingar får ett större inflytande.

  Jag är inte emot att Höör skulle hjälpa till med integrering av invandrare, men så länge som vi har stora grupper inom landet som lever i ”utanförskap” ser jag inte det som realistiskt att vi stöder ett mottagande av fler utifrån och samtidigt åsidosätter de som redan finns i landet. Det är en oerhört destruktiv och inhuman politik både för dem som kommer hit och för oss som redan är här.

  Stefan Liljenberg

  Mer info