Val 2018, vilka möjligheter och utmaningar ser vi för Höör! | Sverigedemokraterna i Höör

Val 2018, vilka möjligheter och utmaningar ser vi för Höör!

PRIORITERA KÄRNVERKSAMHETER

Kommunen skall prioritera skola, vård, omsorg och lokal infrastruktur så att hela kommunen blir attraktiv.

TAXOR OCH AVGIFTER

Kommunala taxor och avgifter skall bestämmas ur ett långsiktigt perspektiv som är skäligt och rättvist.

SKOLA OCH BARNOMSORG

Kunskap måste värderas högre. Lärarnas status måste höjas och de måste ges möjlighet att fokusera på

undervisning. Föräldrar skall erbjudas goda villkor för den barnomsorg de och deras barn är i behov av.

EN VÄRDIG ÅLDERDOM

Våra äldre är en stor tillgång och skall ges bättre möjligheter till boende och service. Trygghet, omsorg

och social stimulans är en självklarhet.

BOSTÄDER

Vi vill se en mer varierad bebyggelse som främst ger våra yngre och äldre större valmöjligheter. Vi vill

se rejäla satsningar även i kommunens ytterområden.

INVANDRINGSPOLITIK

Invandringspolitiken försätter ett stort antal människor i utanförskap, arbetslöshet och i behov av

ekonomiskt stöd. Detta kommer att bli en stor ekonomisk utmaning för Höör framöver, när de

statliga bidragen uteblir.

Bli en vinnare – rösta SD