VA, ännu en gång?! | Sverigedemokraterna i Höör

VA, ännu en gång?!

På kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-29, fanns ännu en gång VA-taxan uppe för beslut. SD ansåg precis som i kommunstyrelsen att den fasta delen av taxan skulle vara oförändrad och den rörliga delen avseende vatten- förbrukning borde få hela indexhöjningen av brukningsavgifterna. Detta hade inneburit att kostnaden för vatten hade ökat med ca 4:- per kubikmeter. Vi anser att den som förbrukar mycket vatten skall stå för en högre del av VA-kollektivets kostnader. Idag är de fasta kostnaderna en så stor del för den enskilde, att knappast något incitament finns för att ”spara” på vatten. Detta skapar en stor orättvisa för småförbrukare av alla kategorier, både enskilda och företag!

7 Indexjustering av brukningsavgifter

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Förslaget om engångsjustering av entreprenörindex med 12,9 % av brukningsavgifterna § 10-13 i Höörs kommun godkänns.

Sverigedemokraterna yrkar avseende ärende ”indexjustering av brukningsavgifter” följande:

1: att totalsumman av indexhöjningen av brukningsavgifterna, skall läggas på den rörliga avgiften avseende vattenförbrukning.

Om inte alternativet enligt ovanstående vinner gehör hos kommunfullmäktige, yrkar vi:

2: att ingen avgiftshöjning skall ske i nuläget.

Punkt 1 fick vi stöd från L av, som också lade fram ett mycket likt förslag. Samtliga övriga partier avslog vårt förslag och ”vågade” som vanligt inte ta ett vettigt beslut i frågan.

Stefan Liljenberg, KF-ledamot