STOPPA TIGGERIET | Sverigedemokraterna i Höör

STOPPA TIGGERIET

Miljöpartiet de gröna i Höör har inkommit med en motion ”Inrätta ett natthärbärge för hemlösa i Höör” som behandlades i KF 2015-08-26. Ursprungsrubriken var ”Inrätta ett natthärbärge för EU-migranterna”! Ett taktiskt fel kan man förmoda i den senare varianten?

I motionen föreslås att Höörs kommun inleder ett samarbete med föreningen ”Höörs eldsjälar” och åtar sig att bidra med hyreskostnaden för ett natthärbärge i Höör fr.o.m. oktober 2015.

Sverigedemokraterna har länge varit ensamma om att vilja lösa problemen med det hitresta tiggeriet. I takt med att den sociala misären förvärrats och våra skogar och parker förstörts av uppväxande kåkstäder och tältläger, har dock såväl media som övriga politiska partier tvingats att börja prata om problemen.

Vi framförde med skärpa vårt ställningstagande i talarstolen inför KF (Se här).

SD yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut vilket innebär att motionen skulle avslås vilket efter votering också blev slutresultatet.

En del talare ”skruvade på sig” och tyckte att syftet var gott och att de egentligen ville stödja motionen.

En av kommunens politiker uppmanar ”Höörs eldsjälar” att inkomma med en ansökan om föreningsstöd och att man då skulle se välvilligt på saken! Skattebetalarna i Höör skall alltså betala boendet för tiggarna och det utan någon som helst motprestation. Det är som vanligt när det gäller MP och V, andras pengar går det an att slösa med! Vi får väl se om ”Höörs eldsjälar återkommer i frågan vilket är ganska sannolikt.

Rolf Streijffert, KF-ledamot SD-Höör