SD-Höörs Årsmöte 2018 | Sverigedemokraterna i Höör

SD-Höörs Årsmöte 2018

Lördagen den 10/2 höll SD-Höör sitt årsmöte på Jularps gård, med sedvanligt god uppslutning. En del nya ansikten dyker varje år upp vid årsmötet och så även denna gång. Själva årsmötet gick på ca en timme, då allt var väl förberett och samtliga handlingar avseende året som gått och samtliga av valberedningens förslag godtogs enhälligt.

Efter avslutat möte bjöds alla på en mycket omtyckt middag, vilken följdes upp med fika och några timmars trevlig samvaro.

Styrelsen för 2018 fick följande utseende:

Ordförande:                 Rolf Streijffert, omval

Vice ordf:                       Robert Nilsson, tidigare ledamot

Ledamot/kassör:           Stefan Liljenberg, omval

”                                    Anders Nilsson, nyval

”                                    Ismo Pääkkönen, tidigare suppl.

Suppleant:                    Rashida Nord Atac, nyval

”                                    Eskil Öhrn, nyval

”                                    Kerstin Malmborg, nyval

Den nya styrelsen tackar för förtroendet och hoppas på ännu ett bra år för föreningen!