Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 5

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Rolf Streijffert

Ordf.    Tel: 0733-927418

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • ”Ensamkommande” skapar problem!

  Av stefan.liljenberg den 25 augusti, 2016
  0

  Tynger socialtjänst, polis och pensionsmyndighet.

   

  > Sverige har tagit emot nästan hälften av alla ”ensamkommande” i Europa

  > Byar i Afghanistan töms på unga män

  > 40 procent av ”barnen” knarkar

  > Många påstår att föräldrarna är döda och får efterlevandebidrag

  > Kommuner i skuldfälla när statlig ersättning sänks

   

  Gruppen ”ensamkommande flyktingbarn”, huvudsakligen yngre afghanska män, slog ett nytt dystert rekord 2015 med 35000 personer.

  Många afghaner som kommer till Sverige har varit opiummissbrukare hela livet. Enligt en rapport från Sahlgrenska akademien vid Göteborgs Universitet från 2014 beräknas 40 procent av de ensamkommande använda narkotika i Sverige, vilket kan jämföras med 13 procent av pojkar i samma åldersgrupp.

   

  Rätt till efterlevandestöd utan beviskrav

  Ensamkommande har rätt till så kallat efterlevandestöd om deras föräldrar antas vara döda. Stödet uppgår till mellan 1500 och 3000 kronor i månaden, som längst till det att personen fyller 20 år och kan dessutom beviljas retroaktivt två år tillbaka i tiden, vilket då kan ge en engångssumma på 70000 kronor. Beviskrav behövs inte!

  För pensionsmyndigheten innebär det stora antalet ensamkommande att prognosen skrivits upp kraftigt.

  Under 2015 beviljades 10000 personer detta efterlevandestöd vilket nu beräknas till 31600 år 2020. Kostnaderna går då från 200 miljoner kronor per år till 770 miljoner.

   

  Kommunerna riskerar miljardsmällar

  I juni i år signalerade regeringen att den kraftigt vill sänka den ersättning som utgår till kommuner för mottagande av ensamkommande. I år väntas den summan uppgå till 28 miljarder kronor enligt en prognos från Migrationsverket. Ersättningen är för närvarande 1900 kronor per person och dygn, men skall från och med den 1 januari 2017 bli 1350 kronor. Regeringen hävdar att sänkningen syftar till att uppmuntra kommunerna att hitta billigare lösningar än de personaltäta och dyra HVB-hemmen. För kommunerna är det dock ett problem att många av dem sitter fast i långa kontrakt med sådana hem och därför riskerar stora ekonomiska problem från och med nästa år.

   

  NÄR SKALL VANSINNIGHETERNA TA SLUT?

   

  Rolf Streijffert//ordförande

  SVERIGEDEMOKRATERNA HÖÖR

 • SUPERKOMMUNEN HÖÖR

  Av stefan.liljenberg den 7 augusti, 2016
  0

  Tidningen DAGENS SAMHÄLLE har utsett Höör till en av årets superkommuner. Utmärkelsen bygger på strikta beräkningar. Kommunernas utveckling och förutsättningar på åtta områden undersöks.

  Fyra av dem beskriver utvecklingen de senaste fem åren. Det handlar om attraktivitet, mätt i form av inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, den kommunala ekonomin och utvecklingen av antal företag i kommunen

  Fyra av kriterierna är framtidsinriktade. Där granskas utbildningsnivån bland kommunens invånare, företagens bedömning av förbindelserna i och till kommunen (väg, tåg och flygnät), företagsamhet och demografiska förutsättningar.

  Kommunen har gjort stor sak av utmärkelsen och bjudit på tårtkalas och tryckt upp tröjor och plakat. Man har till och med klätt kommunens fulaste byggnad (kvarnen/madrassfabriken) med en jättebanderoll med texten ”Du befinner dig i en SUPERKOMMUN”. Stolt sidan om tronar den fallfärdiga silon. Vem kom på denna underbara idé fritt exponerat till alla resande på järnvägen?

  En av de högre tjänstemännen i kommunen uttryckte sig genom ”Det är ju kul att vinna en tävling som vi inte visste att den fanns” nästan ett lika bevingat uttalande som ett av kommunalråden presterade vid frågan om vad han tyckte om att polisstationen i Höör stängde flera månader under semestertider. ”Man saknar inte polisen förrän man behöver dem!”

  Granskar man de kriterier som gällde för utmärkelsen har man svårt för att förstå varför Höör valdes till en Superkommun. Eller så är det värre beställt i andra kommuner.

  Tidningen ägnar en stor textmassa åt den så kallade Höörmodellen.

  DÖ fungerar visst – och Höör sen!

  Jag citerar rakt upp och ned från tidningen Dagens Samhälle:

  ”Från Höör är det 35 minuter till Malmö med Öresundståg eller 23 minuter till Lund. Och de håller DÖ vid liv. Decemberöverenskommelsen i riket sprack efter nio månader. I Höör har den hållit i 18 månader.

  Det som misslyckades på riksplanet ser ut att hålla i Höör. De var dessutom först ut. Den 4 december 2014 skapades ”Höörmodellen”. Rödgröna Partnerskapet och borgerliga Treklövern skall driva sin egen politik men försöka att enas i de avgörande sakfrågorna. Allt för att hålla oppositionen – läs SD borta från inflytande. Samförstånd i stället för blockpolitik alltså.”

  Överenskommelsen innebär också att ett extremistparti som MP med 9,1 % av rösterna 2014 får ett inflytande som de inte är värda och som inte heller avspeglar det reella förhållandet i kommunen.

  Kan det vara så att tidningen imponerades till den milda grad av Höörmodellen och den fungerade DÖ-överenskommelsen och att detta förhållande inverkade i så stor och avgörande omfattning på bedömningen och därmed avgjorde valet av årets Superkommun?

  Oheliga men fullt legala allianser premieras. All kraft sätts in för att förhindra kommunens tredje största parti SD (valet 2014- 18,99%) från inflytande! Vad är man så rädd för? Hösten 2015 blev det helt plötsligt ett massivt ”kappvändande” i partierna. Hur kunde ett parti folkat av ”rasister, lågutbildade arga unga män företrädesvis boende på landsbygden och allmänt klent begåvade” räkna ut redan för nästan tjugo år sedan hur vårt fosterland skulle se ut 2016 vilket är bara början till slutet?

  Det är tydligen viktigt att kategorisera och indela människor i grupper vilket inte alls verkar inverka menligt på ”alla människors lika värde” som inte gäller medborgare som stöttar eller röstar på SD. Man har glömt bort att vi alla har varit med om att gemensamt bygga upp vårt fosterland till ett fungerande och fantastiskt fint samhälle som väckte både avund och beundran ute i övriga världen. Allt detta raseras nu i en förfärande takt och initierades på allvar av ”stridshingsten” Fredrik Reinfeldt och hans genuina ”Sverigehat”.

  Det har i förra månaden införts vissa restriktioner vad gäller invandringen men dessa är bara temporära.

  Är det någon som på allvar tror att den sittande regeringen mäktar med att få kontroll på inflödet av flyktingar och invandrare?

  Eller rättare skrivet, vill man i sin outsinliga snällhet verkligen att en begränsning eller stopp skall införas?

  Rolf Streijffert

  Ordförande SD Höör

 • Kommunfullmäktige 2016-06-22

  Av stefan.liljenberg den 28 juni, 2016
  0

  Regeringen har beslutat minska utjämningsanslagen till maxtaxan inom omsorgen för våra äldre eller andra med stödbehov med 148 miljoner kronor, pengar som plockas från våra främst äldre för att läggas på andra prioriteringar. Samtidigt ges kommunerna ”möjlighet” att kompensera sig för detta genom att ytterligare belasta medborgare som har omsorgsbehov med en höjning av maxtaxan.

  Förslag till beslut i Höörs kommunfullmäktige denna kväll var att höja maxtaxan till 1991 kronor. Vi avvisade förslaget och yrkade att nuvarande maxtaxa på 1772 kronor skulle behållas.

  Vi fick dock inget stöd för vårt yrkande, utan Höörs kommunfullmäktiges övriga ledamöter tillstyrkte att maxbeloppet skulle höjas, varför Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp lämnade en skriftlig reservation mot beslutet:

  Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att höja maxtaxan inom äldreomsorgen.

  Sverigedemokraterna ser med stor oro på de flertal olika kostnadshöjningar och begränsningar av resurstilldelning som nu drabbar de människor som har behov av stöd och omsorg. En höjd taxa riskerar bli ännu ett hårt slag mot många av dessa, främst äldre som på grund av kostnadsskäl kan se sig tvingade att avstå från delar av den omsorg man är i behov av. Vi anser inte att det är rätt sätt att hantera vår välfärd.

  Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på att Höörs kommun skulle höja avgiftstaket/maxtaxan, men då vi inte vann gehör för detta, reserverar vi oss mot det tagna beslutet.

  Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

  Stefan Liljenberg

 • Ta vägen in i verkligheten!

  Av stefan.liljenberg den 19 juni, 2016
  0

  Verkligheten uppfattas ibland ganska olika från person till person och synen ändras också med tiden. Detta kan vi se inte minst inom politiken, där det som uppfattas som den enda sanningen den ena dagen, nästa dag ses som direkt felaktigt. Alla övriga riksdagspartier har under framförallt det senaste året vänt ut och in på sig själva för att komma med ”krystade” förklaringar till hur/varför de närmat sig och ofta åtminstone delvis tagit efter den politik Sverigedemokraterna länge haft som en tydlig linje! Man har också tvingats till åtgärder som aldrig skulle behövts om man tänkt till lite tidigare och lyssnat en aning på oss. Åtgärder som nu kommer alldeles för sent och är alltför kraftlösa för att lösa de egentliga utmaningarna på sikt.

  Invandrare och flykting är två helt skilda saker, vilket man nu bittert får erfara. Ungefär hälften av dem som utan kontroll släppts in i landet skall nu avvisas, hur det nu skall gå till? Ytterligare tiotusentals antas finnas i landet utan att på minsta sätt vara registrerade.

  Att en obegränsad invandring skulle få stora konsekvenser för hela det system som vårt land är uppbyggt på, har för Sverigedemokraterna alltid varit en självklarhet. Skola, sjukvård, omsorg om våra äldre och andra med stödbehov, polis, räddningstjänst, samt många andra viktiga samhällssystem utsätts för omfattande utmaningar både ekonomiskt och socialt.

  Kulturella skillnader har alltid och kommer också för åtminstone överskådlig framtid att vara en bekymmersam faktor, inte minst när det gäller trygghet och säkerhet i vårt samhälle.

  Det är nu viktigare än någonsin att alla vi som vill se en förändring av den politik som präglats av undfallenhet för alla de utmaningar vi står inför, ställer upp och gör vad vi kan för att kommande generationer skall ges så goda förutsättningar som möjligt att växa upp i ett stabilt och tryggt Sverige. Det är hög tid för att ta verkliga tag för att styra politiken in på rätt spår!

  Gå med oss du också och ta vägen in i verkligheten!

  2016-06-19

  Stefan Liljenberg, SD-Höör

 • Kommunfullmäktige 30/3

  Av stefan.liljenberg den 6 april, 2016
  0

  Skånska Dagbladet rapportering blir vinklad och missar poängen!

  Toomas Laagus på skd. rapporterar om onsdagens (30/3) fullmäktigemöte där en hbtq-plan för kommunen diskuterades.

  Som objektiv journalist borde denne Toomas Laagus ingående tagit reda på varför man från Sverigedemokraterna inte deltog i den allmänna opportunism som rådde i fullmäktige lokalen. I stället så ägnar denne journalist sig till att citera uttalande från de som alltid ser som en vinst med att trampa på andras värderingar. Här påstås det att SD får ”kalla fötter”, ”tar sig ut bakvägen” vilket inte alls är sant!  SD är bara måna om att få det rätt från början.

  Journalisten skriver bland annat: ”Det var bara ett klubbslag i kommunfullmäktige som fattades innan Höörs kommun skulle få en handlingsplan där man tydligt slår fast att man värnar om likabehandling”.  Tidningen tar ingen notis om att Sverigedemokraterna är det enda parti som vill ta reda på vad det kan komma att kosta skattebetalarna i kommunen.  En sådan tidning skulle göra sig bättre som partiorgan för ett enskilt parti!

  En upplysande tidning skulle tagit tillfället i akt och rapporterat om att alla kommunalpolitiker i Höör utom SD vill anta ett projekt som kan komma kosta kommuninnevånarna miljontals kronor. Man vill att Höörs skattebetalare ska betala alla kommunanställda att gå kurser i hbtq. Kommer det att bli vvs kostnader i alla allmänna lokaler, och så vidare?  Men detta är inget som Skånska Dagbladet eller för den delen fullmäktigemötet exklusive SD vill förmedla Höörsborna om.

  I stället så ger tidningen ett lugnande besked genom att citera kommunalrådet Stefan Lissmark(S).” Eftersom det inte kommit några äskanden om tillskjutande medel så kommer kostnaderna tas inom ramen”. Lissmark missar att peka ut vilken ram han talar om, det är precis därför som SD vill återremittera ärendet.  Eller är det åldringsvårdens frukostägg som ryker all världens väg igen?

  Det hade varit klädsamt om Skånska Dagbladet hade varit intresserad av att ta reda på hur Höör-folket ville prioritera sina insatser för att få ett tryggt samhälle.  Den som har följt utvecklingen i landet vet att det finns många element numera som vill göra Sverige otryggare. Att få bort otryggheten är en prioritet för Sverigedemokraterna. Men att införa hbtq-planer utan att utvärdera kostnaderna, är helt enkelt inte rätt.

  Bertil, SD-medlem