Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 5

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Rolf Streijffert

Ordf.    Tel: 0733-927418

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • Ta vägen in i verkligheten!

  Av stefan.liljenberg den 19 juni, 2016
  0

  Verkligheten uppfattas ibland ganska olika från person till person och synen ändras också med tiden. Detta kan vi se inte minst inom politiken, där det som uppfattas som den enda sanningen den ena dagen, nästa dag ses som direkt felaktigt. Alla övriga riksdagspartier har under framförallt det senaste året vänt ut och in på sig själva för att komma med ”krystade” förklaringar till hur/varför de närmat sig och ofta åtminstone delvis tagit efter den politik Sverigedemokraterna länge haft som en tydlig linje! Man har också tvingats till åtgärder som aldrig skulle behövts om man tänkt till lite tidigare och lyssnat en aning på oss. Åtgärder som nu kommer alldeles för sent och är alltför kraftlösa för att lösa de egentliga utmaningarna på sikt.

  Invandrare och flykting är två helt skilda saker, vilket man nu bittert får erfara. Ungefär hälften av dem som utan kontroll släppts in i landet skall nu avvisas, hur det nu skall gå till? Ytterligare tiotusentals antas finnas i landet utan att på minsta sätt vara registrerade.

  Att en obegränsad invandring skulle få stora konsekvenser för hela det system som vårt land är uppbyggt på, har för Sverigedemokraterna alltid varit en självklarhet. Skola, sjukvård, omsorg om våra äldre och andra med stödbehov, polis, räddningstjänst, samt många andra viktiga samhällssystem utsätts för omfattande utmaningar både ekonomiskt och socialt.

  Kulturella skillnader har alltid och kommer också för åtminstone överskådlig framtid att vara en bekymmersam faktor, inte minst när det gäller trygghet och säkerhet i vårt samhälle.

  Det är nu viktigare än någonsin att alla vi som vill se en förändring av den politik som präglats av undfallenhet för alla de utmaningar vi står inför, ställer upp och gör vad vi kan för att kommande generationer skall ges så goda förutsättningar som möjligt att växa upp i ett stabilt och tryggt Sverige. Det är hög tid för att ta verkliga tag för att styra politiken in på rätt spår!

  Gå med oss du också och ta vägen in i verkligheten!

  2016-06-19

  Stefan Liljenberg, SD-Höör

 • Kommunfullmäktige 30/3

  Av stefan.liljenberg den 6 april, 2016
  0

  Skånska Dagbladet rapportering blir vinklad och missar poängen!

  Toomas Laagus på skd. rapporterar om onsdagens (30/3) fullmäktigemöte där en hbtq-plan för kommunen diskuterades.

  Som objektiv journalist borde denne Toomas Laagus ingående tagit reda på varför man från Sverigedemokraterna inte deltog i den allmänna opportunism som rådde i fullmäktige lokalen. I stället så ägnar denne journalist sig till att citera uttalande från de som alltid ser som en vinst med att trampa på andras värderingar. Här påstås det att SD får ”kalla fötter”, ”tar sig ut bakvägen” vilket inte alls är sant!  SD är bara måna om att få det rätt från början.

  Journalisten skriver bland annat: ”Det var bara ett klubbslag i kommunfullmäktige som fattades innan Höörs kommun skulle få en handlingsplan där man tydligt slår fast att man värnar om likabehandling”.  Tidningen tar ingen notis om att Sverigedemokraterna är det enda parti som vill ta reda på vad det kan komma att kosta skattebetalarna i kommunen.  En sådan tidning skulle göra sig bättre som partiorgan för ett enskilt parti!

  En upplysande tidning skulle tagit tillfället i akt och rapporterat om att alla kommunalpolitiker i Höör utom SD vill anta ett projekt som kan komma kosta kommuninnevånarna miljontals kronor. Man vill att Höörs skattebetalare ska betala alla kommunanställda att gå kurser i hbtq. Kommer det att bli vvs kostnader i alla allmänna lokaler, och så vidare?  Men detta är inget som Skånska Dagbladet eller för den delen fullmäktigemötet exklusive SD vill förmedla Höörsborna om.

  I stället så ger tidningen ett lugnande besked genom att citera kommunalrådet Stefan Lissmark(S).” Eftersom det inte kommit några äskanden om tillskjutande medel så kommer kostnaderna tas inom ramen”. Lissmark missar att peka ut vilken ram han talar om, det är precis därför som SD vill återremittera ärendet.  Eller är det åldringsvårdens frukostägg som ryker all världens väg igen?

  Det hade varit klädsamt om Skånska Dagbladet hade varit intresserad av att ta reda på hur Höör-folket ville prioritera sina insatser för att få ett tryggt samhälle.  Den som har följt utvecklingen i landet vet att det finns många element numera som vill göra Sverige otryggare. Att få bort otryggheten är en prioritet för Sverigedemokraterna. Men att införa hbtq-planer utan att utvärdera kostnaderna, är helt enkelt inte rätt.

  Bertil, SD-medlem

 • Kommentar KF 160127

  Av stefan.liljenberg den 10 februari, 2016
  0

  Jag läste i Skånska Dagbladets nättidning en artikel om fullmäktigemötet där man klubbade igenom ytterligare mottagning av ”ensamkommande”, denna gång 75 st pojkar från 15 år. Skånska Dagbladets rapportering är i mitt tycke undermålig och där tidningen gör gör sig skyldig till åsidosättande av objektivitet. Exempelvis när tidningens reporter skriver att SD:s Rolf Streijffert ”insinuerar” om vad som kan komma att bli följden av snedrekryteringen vid mottagningen.

  Sverigedemokraterna ifrågasatte lämpligheten av en enkönad flyktingmottagning och vad det kan medföra för olägenheter och där SD underbyggde sina farhågor med att citera en tjänsteskrivelse av en socialt ansvarig socionom.

  Hur bemöttes då denna mycket rimliga misstänksamhet av fullmäktigeförsamlingen?

  Anders Magnhagen (S) tog fram rasist/nazistkortet och varnade för att 30-talets sätt att behandla grupper var vad Rolf Streijffert menade med sitt inlägg.

  Något så lågt borde inte få förekomma i ett forum som skall gälla för att vara en garant för allmän demokrati. Det beklagliga är inte att denne S-märkte ledamot får yttra sig så, utan att han kan komma så långt från ämnet utan att bli tillrättavisad av mötets ordförande!

  Sammanfattningsvis kan man utläsa ur artikeln i SKD, så fanns ingen från de övriga partierna som ifrågasatte problemen som kan bli följden av det enkönade mottagandet. Det blev därför av största vikt att Stefan Liljenberg (SD) påtalade att det fanns ett ansvar hos församlingen när man så lättvindigt klubbar fram ett sådant beslut.

  Så blev det tal om integrationspolitik och att SD skulle sakna sådan. De styrande i Höör tror att integrationspolitik är synonymt med att ta medel från de som de är tillsatta att förvalta, nämligen de resurser som skall hålla så hög välfärdsstandard för sina kommuninnevånare som möjligt.

  En fråga till ”styret” i Höör skulle kunde vara, när de statliga pengarna upphör om något eller några år, vem skall då stå för den så kallade integrationen man talar om idag? SD har en klart bättre politik för hur alla människor i krigsområden ska hjälpas. Världssamfundet och UNHCR är de som man i första hand skall samarbeta med för att utjämna orättvisorna för de drabbade i krigsområdena. Att satsa på närområdet i stället för de välfärdsimmigranter som likt människor i kö, smiter före.

  Till sist blir det ett löjets skimmer över att läsa vad talare hasplade ur sig när man försökte ha några argument mot Rolf Streijffert. Liberalernas Magnus Marveus, ”folk som flyr från krig, de flyr inte hit för att få ett bättre tillfälligt liv och glassa runt”.

  Alla som sett lämmeltågen med män i 20-30 årsåldern ringla fram flera hundra mil genom Europa för att komma till Sverige och bland andra kommuner även Höör, kanske har en något annan uppfattning om vad som föregår denna folkvandring. Men att uttrycka sig som denne Liberal, utan att ha mer ”kött på benen”, är förkastligt i denna församling. Han må göra det i andra sammanhang, men i fullmäktigeförsamlingen skall man hålla sig till det man vet och inte en massa ärvda floskler.

  Bertil Johansson, medlem i  SD-Höör

 • Årsmöte SD-Höör 160207

  Av stefan.liljenberg den 7 februari, 2016
  0

  Årets årsmöte för SD-Höör hölls på Jularps Gård strax utanför Höör. Det var ett möte fyllt av tillförsikt inför framtiden, med många nya medlemmar, varav några som axlade uppdrag i den nya styrelsen.

  En stor enighet fanns för valberedningens förslag inför de personval som genomfördes denna eftermiddag, varför samtliga beslut kunde tas utan omröstningar.

  Den nya styrelsen höll sitt konstituerande möte direkt efter att årsmötet avslutats och även där togs samtliga beslut enhälligt.

  När detta avklarats, så satte vi oss alla till bords, åt en god middag och hade både trevliga och givande diskussioner, naturligtvis mest om politiska spörsmål.

  Från styrelsens sida så tackar vi för det förtroende vi fått och skall göra vad vi kan för att förvalta det väl. Vi tackar också på samtliga närvarandes vägnar personalen på Jularps Gård för ett mycket bra arrangemang.

  Styrelsen för 2016 fick följande utseende:

  Ordförande: Rolf Streijffert

  Vice ordf:     Helena Ohlson

  Ledamot:     Stefan Liljenberg

  ”                   Peter Rönngren

  ”                   Fredrik Jönsson, ny

  Suppleant:   Jacob Engnell, ny

  ”                   Natalia Bengtsson

   

  För styrelsen: Stefan Liljenberg

 • Ibland hettar det till!

  Av stefan.liljenberg den 1 februari, 2016
  0

  Under senaste kommunfullmäktigemötet den 27 januari blev det en stundtals livlig debatt. På förslag var tecknande av ett separat avtal rörande 75 ensamkommande pojkar till kommunen.

  Det blir en icke önskad snedfördelning av pojkar och flickor i vissa ålderskategorier. Med en helt annan kulturell bakgrund och med ett väsentligt avvikande från våra värderingar så manar det oss till viss försiktighet.

  Den senaste tidens mediabevakning pekar på allvarliga händelser som visar flickor och kvinnors utsatthet både inom och utanför våra gränser. Att ytterligare spä på med ensamkommande pojkar är inte att ta sitt ansvar och att tillämpa försiktighetsprincipen.

  Polisen går inte att lita på då de på order uppifrån ”mörkar” och använder kod 291 så fort det gäller inblandning av utlänningar så vilket skydd blir det i realiteten?

  Anders Magnhagen kontrade med att i vanlig ordning dra paralleller med 30-talets Tyskland. Den gode Anders verkar vara förtjust i den tidsepoken.

  Maria Boström – Lambrén kom med ett bemötande om kränkning och ”sopa rent framför egen dörr”. Jag begrep inte ett dugg och jag undrar om någon annan gjorde det heller. Vår förnämlige ordförande Anders Netterheim avbröt henne som tur var.

  Miljöpartisten Fredrik Hanell höll med om att det uppstår en snedfördelning men att det behövs en stark integrationspolitik och här har SD inget att komma med. Men vad har då det lilla extremistpartiet själv att komma med mer än att ställa till oreda och kaos.

  Liberalen Magnus Marveus tänkte först inte gå upp i talarstolen men gjorde det ändå ty en bandhund skäller inte sällan ensam och även han fick ju inrymma att det var problematiskt att bara ta emot män.

  Nåväl var det lönt att äntra talarstolen för bemötande, eller? Nej, det var den vanliga vulgärpropagandan från den ”goda sidan” och så in i norden förutsägbart och ändlöst tråkigt så varför spilla tid på något som vi inte tar åt oss!

  Stefan Liljenberg avslutade och menade att det är viktigt att inte mörka incidenter som händer. – Någon skall ta ansvaret om något händer sade han.

  Vårt avslagsyrkande bifölls som väntat inte och KF i övrigt beslutade att bifalla KS förslag vilket då innebär att Höörs kommun nu har ett avtal om att ta emot 75 pojkar.

  Vi från SD:s sida lämnade in en skriftlig reservation mot beslutet.

  Rolf Streijffert/KF

  Sverigedemokraterna Höör

  Vår reservation:

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att teckna separat överenskommelse med Migrationsverket avseende asylplatser för pojkar från 15 år.

  Den förda invandringspolitiken har under en lång tid varit till stor nackdel för landet och har nu i princip urartat i kaos! Nuvarande samt föregående regering har totalt ignorerat de varningar vi sedan länge påtalat, varför vi nu får se den ena paniklösningen efter den andra.

  Vi Sverigedemokrater ser kommunerna som gisslantagna av den förda politiken, utan egen politisk makt eller möjlighet att nämnvärt påverka sin situation. Migrationsverket kan med full delegation från regeringen placera ut asylsökande på det sätt de själva finner lämpligt. Asylsökande, vars identitet och bakgrund dessutom ofta är dåligt känd.

  När nu kommunen ”under tvång” skall teckna ännu ett tveksamt avtal, så ser vi det som en helt oacceptabel utgångspunkt att detta avtal med Migrationsverket innebär att kommunen endast ska ta emot pojkar. Pojkar vars egentliga ålder och identitet oftast inte heller är på lämpligt sätt säkerställd. En mycket oönskad könsfördelning bland våra ungdomar blir också följden av detta beslut.

  När en begränsad åldersgrupp så plötsligt hamnar i en situation där pojkarna är betydligt fler än flickorna och dessutom många pojkar kommer från en helt annan kulturell bakgrund, tror vi att de negativa följderna riskerar att bli mycket allvarliga och svåra att hantera.

  Vi ser och läser nästan dagligen i våra medier om liknande situationer i andra kommuner och framförallt då om hur flickornas utsatthet ökar, vilket manar oss till stor försiktighet.

  Sverigedemokraterna ser kommunfullmäktiges beslut som mycket olyckligt och vi anser det tagna beslutet som ett onödigt stort risktagande att utsätta främst våra ungdomar för.

  Sverigedemokraterna Höör