Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 4

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Rolf Streijffert

Ordf.    Tel: 0733-927418

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • Köttets ”lustar”?

  Av stefan.liljenberg den 27 oktober, 2016
  0

  Det har förekommit en hel del tveksamheter angående hur de djur hanterats vars kött kommunen serverar. Vi har naturligtvis sedan länge reagerat på det här!

  Reservation på BUN:s sammanträde 2014-10-13

  Kostpolicy

  Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna kostpolicyn för Höörs kommun, då detta görs utan att infoga vårt yrkande från 2014-09-01: ”Alla köttprodukter skall ha verifierat ursprung från djur som slaktats enligt gällande Svensk lagstiftning”. Att inte infoga denna skrivelse i kostpolicyn visar med all tydlighet att Höörs kommun inte säkerställer ett någorlunda minimerat lidande för djur vid slakt!

  Stefan Liljenberg

 • LYCKORIKET SOM FÖRSVANN

  Av stefan.liljenberg den 16 oktober, 2016
  0

  Det var lugnt ombord när M/S Titanic anträdde sin jungfrufärd. Det är till synes lugnt ombord på M/S Sverige. Livbåtarna hänger där täckta av röda presenningar. Ingen utom några måsar gör sig besvär. Befälet berättar gång på gång vilken fin seglats det ska bli. Ändå sprids en olustig känsla bland passagerarna. Vilka har stakat ut kursen och vilka kvalifikationer har de? Är kaptenen vuxen uppdraget? Är besättningen utbildad att ta hand om katastroflägen? Finns det plats för alla i livbåtarna?

  Det finns de som kritiskt iakttar M/S Sverige, men som inte släpps fram i media. Norges invandrings- och integrationsminister Sylvie Listhaug (Frp) har konstaterat att ”den ansvarslösa svenska asylpolitiken har lett till enorma ekonomiska belastningar och menar att de parallellsamhällen med skyhög kriminalitet och väldiga sociala problem, som vi idag ser runt praktiskt alla större svenska städer, skulle vara oacceptabla i Norge” Listhaug menar att Norge inte ska ta emot fler asylinvandrare än man klarar av att integrera. Och att det norska samhället ska ställa skarpa, tydliga krav på invandrare att vara laglydiga, lära sig norska, sträva efter att komma i arbete och bli självförsörjande. Vanligt sunt förnuft med andra ord!

  Hon vill stämma i bäcken, det vill säga stoppa det som är på väg innan det är för sent. I Sverige har politikerna, efter att ha blundat i åratal, börjat mumla om Ordning och Reda. Samtidigt som man inte ens orkar ta bort tiggare och utesovarläger från gatorna. Polisen vågar inte rensa upp, eftersom de inte backas upp av sina överordnade (Katastrofen Dan Eliasson). Rötan sprids uppifrån och ner. Ett samhälle i bokstavligt och för alla synligt förfall.

  Ledaren för vår humanitära stormakt (!), som i ett kort ögonblick av klarsyn utbrast ”Vi har varit naiva” har övergått till att formulera meningar som ofta slutar där de börjar. Denna återanvändning av ord är troligen influerad av regeringskollegorna från Miljöpartiet – Sveriges genom tiderna farligaste och konstigaste parti.

  Och den s.k. Alliansen kan inte komma överens med sig själva, ty då skulle de kunna tvingas överta regeringsmakten och det varken vill eller vågar de! I vårt land är oppositionen lika svag och handfallen som regeringen. De enda som står för sina åsikter och har ett handlingsprogram är Sverigedemokraterna, som fortsätter att skällas för att vara fascister trots att de som skäller har övertagit stora delar av ”fascisternas” program. Makalöst fånigt, men media mörkar och censurerar verkligheten enligt principen ”Ändamålet helgar medlen!”

  Det är inte bara norrmän som ruskar på huvudet.

  Rolf Streijffert

  Ordförande Sverigedemokraterna Höör

 • ”Ensamkommande” skapar problem!

  Av stefan.liljenberg den 25 augusti, 2016
  0

  Tynger socialtjänst, polis och pensionsmyndighet.

   

  > Sverige har tagit emot nästan hälften av alla ”ensamkommande” i Europa

  > Byar i Afghanistan töms på unga män

  > 40 procent av ”barnen” knarkar

  > Många påstår att föräldrarna är döda och får efterlevandebidrag

  > Kommuner i skuldfälla när statlig ersättning sänks

   

  Gruppen ”ensamkommande flyktingbarn”, huvudsakligen yngre afghanska män, slog ett nytt dystert rekord 2015 med 35000 personer.

  Många afghaner som kommer till Sverige har varit opiummissbrukare hela livet. Enligt en rapport från Sahlgrenska akademien vid Göteborgs Universitet från 2014 beräknas 40 procent av de ensamkommande använda narkotika i Sverige, vilket kan jämföras med 13 procent av pojkar i samma åldersgrupp.

   

  Rätt till efterlevandestöd utan beviskrav

  Ensamkommande har rätt till så kallat efterlevandestöd om deras föräldrar antas vara döda. Stödet uppgår till mellan 1500 och 3000 kronor i månaden, som längst till det att personen fyller 20 år och kan dessutom beviljas retroaktivt två år tillbaka i tiden, vilket då kan ge en engångssumma på 70000 kronor. Beviskrav behövs inte!

  För pensionsmyndigheten innebär det stora antalet ensamkommande att prognosen skrivits upp kraftigt.

  Under 2015 beviljades 10000 personer detta efterlevandestöd vilket nu beräknas till 31600 år 2020. Kostnaderna går då från 200 miljoner kronor per år till 770 miljoner.

   

  Kommunerna riskerar miljardsmällar

  I juni i år signalerade regeringen att den kraftigt vill sänka den ersättning som utgår till kommuner för mottagande av ensamkommande. I år väntas den summan uppgå till 28 miljarder kronor enligt en prognos från Migrationsverket. Ersättningen är för närvarande 1900 kronor per person och dygn, men skall från och med den 1 januari 2017 bli 1350 kronor. Regeringen hävdar att sänkningen syftar till att uppmuntra kommunerna att hitta billigare lösningar än de personaltäta och dyra HVB-hemmen. För kommunerna är det dock ett problem att många av dem sitter fast i långa kontrakt med sådana hem och därför riskerar stora ekonomiska problem från och med nästa år.

   

  NÄR SKALL VANSINNIGHETERNA TA SLUT?

   

  Rolf Streijffert//ordförande

  SVERIGEDEMOKRATERNA HÖÖR

 • SUPERKOMMUNEN HÖÖR

  Av stefan.liljenberg den 7 augusti, 2016
  0

  Tidningen DAGENS SAMHÄLLE har utsett Höör till en av årets superkommuner. Utmärkelsen bygger på strikta beräkningar. Kommunernas utveckling och förutsättningar på åtta områden undersöks.

  Fyra av dem beskriver utvecklingen de senaste fem åren. Det handlar om attraktivitet, mätt i form av inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, den kommunala ekonomin och utvecklingen av antal företag i kommunen

  Fyra av kriterierna är framtidsinriktade. Där granskas utbildningsnivån bland kommunens invånare, företagens bedömning av förbindelserna i och till kommunen (väg, tåg och flygnät), företagsamhet och demografiska förutsättningar.

  Kommunen har gjort stor sak av utmärkelsen och bjudit på tårtkalas och tryckt upp tröjor och plakat. Man har till och med klätt kommunens fulaste byggnad (kvarnen/madrassfabriken) med en jättebanderoll med texten ”Du befinner dig i en SUPERKOMMUN”. Stolt sidan om tronar den fallfärdiga silon. Vem kom på denna underbara idé fritt exponerat till alla resande på järnvägen?

  En av de högre tjänstemännen i kommunen uttryckte sig genom ”Det är ju kul att vinna en tävling som vi inte visste att den fanns” nästan ett lika bevingat uttalande som ett av kommunalråden presterade vid frågan om vad han tyckte om att polisstationen i Höör stängde flera månader under semestertider. ”Man saknar inte polisen förrän man behöver dem!”

  Granskar man de kriterier som gällde för utmärkelsen har man svårt för att förstå varför Höör valdes till en Superkommun. Eller så är det värre beställt i andra kommuner.

  Tidningen ägnar en stor textmassa åt den så kallade Höörmodellen.

  DÖ fungerar visst – och Höör sen!

  Jag citerar rakt upp och ned från tidningen Dagens Samhälle:

  ”Från Höör är det 35 minuter till Malmö med Öresundståg eller 23 minuter till Lund. Och de håller DÖ vid liv. Decemberöverenskommelsen i riket sprack efter nio månader. I Höör har den hållit i 18 månader.

  Det som misslyckades på riksplanet ser ut att hålla i Höör. De var dessutom först ut. Den 4 december 2014 skapades ”Höörmodellen”. Rödgröna Partnerskapet och borgerliga Treklövern skall driva sin egen politik men försöka att enas i de avgörande sakfrågorna. Allt för att hålla oppositionen – läs SD borta från inflytande. Samförstånd i stället för blockpolitik alltså.”

  Överenskommelsen innebär också att ett extremistparti som MP med 9,1 % av rösterna 2014 får ett inflytande som de inte är värda och som inte heller avspeglar det reella förhållandet i kommunen.

  Kan det vara så att tidningen imponerades till den milda grad av Höörmodellen och den fungerade DÖ-överenskommelsen och att detta förhållande inverkade i så stor och avgörande omfattning på bedömningen och därmed avgjorde valet av årets Superkommun?

  Oheliga men fullt legala allianser premieras. All kraft sätts in för att förhindra kommunens tredje största parti SD (valet 2014- 18,99%) från inflytande! Vad är man så rädd för? Hösten 2015 blev det helt plötsligt ett massivt ”kappvändande” i partierna. Hur kunde ett parti folkat av ”rasister, lågutbildade arga unga män företrädesvis boende på landsbygden och allmänt klent begåvade” räkna ut redan för nästan tjugo år sedan hur vårt fosterland skulle se ut 2016 vilket är bara början till slutet?

  Det är tydligen viktigt att kategorisera och indela människor i grupper vilket inte alls verkar inverka menligt på ”alla människors lika värde” som inte gäller medborgare som stöttar eller röstar på SD. Man har glömt bort att vi alla har varit med om att gemensamt bygga upp vårt fosterland till ett fungerande och fantastiskt fint samhälle som väckte både avund och beundran ute i övriga världen. Allt detta raseras nu i en förfärande takt och initierades på allvar av ”stridshingsten” Fredrik Reinfeldt och hans genuina ”Sverigehat”.

  Det har i förra månaden införts vissa restriktioner vad gäller invandringen men dessa är bara temporära.

  Är det någon som på allvar tror att den sittande regeringen mäktar med att få kontroll på inflödet av flyktingar och invandrare?

  Eller rättare skrivet, vill man i sin outsinliga snällhet verkligen att en begränsning eller stopp skall införas?

  Rolf Streijffert

  Ordförande SD Höör

 • Kommunfullmäktige 2016-06-22

  Av stefan.liljenberg den 28 juni, 2016
  0

  Regeringen har beslutat minska utjämningsanslagen till maxtaxan inom omsorgen för våra äldre eller andra med stödbehov med 148 miljoner kronor, pengar som plockas från våra främst äldre för att läggas på andra prioriteringar. Samtidigt ges kommunerna ”möjlighet” att kompensera sig för detta genom att ytterligare belasta medborgare som har omsorgsbehov med en höjning av maxtaxan.

  Förslag till beslut i Höörs kommunfullmäktige denna kväll var att höja maxtaxan till 1991 kronor. Vi avvisade förslaget och yrkade att nuvarande maxtaxa på 1772 kronor skulle behållas.

  Vi fick dock inget stöd för vårt yrkande, utan Höörs kommunfullmäktiges övriga ledamöter tillstyrkte att maxbeloppet skulle höjas, varför Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp lämnade en skriftlig reservation mot beslutet:

  Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att höja maxtaxan inom äldreomsorgen.

  Sverigedemokraterna ser med stor oro på de flertal olika kostnadshöjningar och begränsningar av resurstilldelning som nu drabbar de människor som har behov av stöd och omsorg. En höjd taxa riskerar bli ännu ett hårt slag mot många av dessa, främst äldre som på grund av kostnadsskäl kan se sig tvingade att avstå från delar av den omsorg man är i behov av. Vi anser inte att det är rätt sätt att hantera vår välfärd.

  Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på att Höörs kommun skulle höja avgiftstaket/maxtaxan, men då vi inte vann gehör för detta, reserverar vi oss mot det tagna beslutet.

  Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

  Stefan Liljenberg