Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 4

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Helena Lindblom Ohlson

Ordf.    Tel: +46735020464

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • Konvaljens förskola avvecklas

  Av stefan.liljenberg den 27 juni, 2018
  0

  På BUN:s sammanträde i Juni togs ytterligare ett snabbt beslut om avveckling av en väl fungerande förskola. Den nuvarande ekonomiska situationen som kommunen befinner sig i är inte alls någon överraskning för oss, den har vi sedan länge förvarnat om. Tyvärr har det nu också börjat bli alltmer kännbart för kommunens kärnverksamheter, skola och omsorg och förutsättningarna ser inte bättre ut framöver.

  Den förda politiken på riksnivå försätter kommunerna i en svår ekonomisk sits och det är inte rimligt att rationalisera eller ”spara” i den omfattning/takt som skulle behövas för att löpande kompensera sig. Vi Sverigedemokrater tvingas också på grund av detta, att ibland ställa oss bakom beslut som vi ogillar. Vi lämnade också en protokollsanteckning avseende avveckling av Konvaljens förskola enligt nedan:

     2018-06-18
  Protokollsanteckning angående avveckling av Konvaljens förskola.

  Sverigedemokraterna anser att avveckling av Konvaljens förskola är en något förhastad åtgärd, även om en sådan liten enhet på sikt inte är optimal driftsmässigt. Vi vill se en god tillgänglighet till barnomsorg, utan onödiga resvägar för våra barn/föräldrar. Detta kräver en god och långsiktig planering, vilket lätt åsidosätts när snabba beslut tvingas fram. Att vi trots detta stödjer förslaget om en avveckling har definitivt inte varit något enkelt beslut, utan vi ser oss tyvärr nödgade att göra så, på grund av akut tvingande ekonomiska omständigheter ur budgetsynpunkt. Omständigheter som vi som parti tyvärr inte haft rimlig möjlighet att kunna påverka eller förhindra.

  Stefan Liljenberg, Helena Ohlson, Jennie Svensson

   

 • Lite valarbete i Höör (180616)

  Av stefan.liljenberg den 18 juni, 2018
  0

  Med vädrets makter på vår sida delades det ut valfoldrar till glada Höörsbor. Deras tankar och funderingar tar vi naturligtvis med oss i vårt arbete för ett bättre Höör.

  Rashida o Eskil (aktivitetsansvariga SD-Höör).

 • SD-Höörs Årsmöte 2018

  Av stefan.liljenberg den 16 februari, 2018
  0

  Lördagen den 10/2 höll SD-Höör sitt årsmöte på Jularps gård, med sedvanligt god uppslutning. En del nya ansikten dyker varje år upp vid årsmötet och så även denna gång. Själva årsmötet gick på ca en timme, då allt var väl förberett och samtliga handlingar avseende året som gått och samtliga av valberedningens förslag godtogs enhälligt.

  Efter avslutat möte bjöds alla på en mycket omtyckt middag, vilken följdes upp med fika och några timmars trevlig samvaro.

  Styrelsen för 2018 fick följande utseende:

  Ordförande:                 Rolf Streijffert, omval

  Vice ordf:                       Robert Nilsson, tidigare ledamot

  Ledamot/kassör:           Stefan Liljenberg, omval

  ”                                    Anders Nilsson, nyval

  ”                                    Ismo Pääkkönen, tidigare suppl.

  Suppleant:                    Rashida Nord Atac, nyval

  ”                                    Eskil Öhrn, nyval

  ”                                    Kerstin Malmborg, nyval

  Den nya styrelsen tackar för förtroendet och hoppas på ännu ett bra år för föreningen!

   

 • Ekonomisk chock!

  Av stefan.liljenberg den 2 februari, 2018
  0

  Protokollsanteckning angående bokslut på BUN:s sammanträde 2018-01-29

  Från Sverigedemokraternas sida är vi djupt oroade över det stora underskott mot budget som uppstått. Ett underskott som inte heller alls funnits med i de ekonomiska prognoser som legat till underlag för verksamheten under året. Det underskott som i Oktober beräknades uppgå till ca en miljon, har i bokslutet två månader senare ökat till nära tio miljoner. Denna snabba förändring har kommit som en stor överraskning för oss och även om skolornas verksamhet varierar över ganska kort tid, så tyder resultatet och den sena informationen på stora brister i den ekonomisk kontrollen.
  Vi ser också allvarligt på de konsekvenser detta riskerar få för verksamheten framöver, då kommande budget med ytterligare sparbeting skall efterlevas. Sverigedemokraterna kommer att verka för att en djuplodande analys av BUN:s ekonomi sker, så att anledningen till ”varför” kostnaderna skenat iväg får en tydlig förklaring!

  För SD-Höörs representanter i BUN

  Stefan Liljenberg

 • Duscha, eller?

  Av stefan.liljenberg den 30 januari, 2018
  0

  På Socialnämndens sammanträde 180125 togs beslut om nya riktlinjer inom SÄBO. Sverigedemokraterna lämnade en protokollsanteckning enligt nedan i ärendet. Beslutet är i och för sig inte fullt så dramatiskt som det ibland en aning onyanserat framstår, men faktum kvarstår, våra äldre och andra med omsorgsbehov drabbas allt oftare av diverse nerdragningar i den service man borde kunna förvänta sig. Att detta skulle ha något som helst samband med de stora kostnader som andra mer ”prioriterade grupper” i samhället får ta en allt större del av är naturligtvis fortfarande en ickefråga!

  Skattehöjningar och avgiftshöjningar beror självklart på ”annat”, men sanningen kommer allt närmare våra medborgare efterhand som de stora underskotten i tex social sektor skall hanteras, antingen som ytterligare skattehöjningar eller avkall på omsorg!

  Protokollsanteckning angående riktlinjer SÄBO Socialnämnden 2018-01-25

  Att vi från Sverigedemokraternas sida kommit fram till att stödja förslaget om att minska antalet gånger den boende schablonmässigt skall duscha, från två till en gång per vecka har förvisso inte varit något enkelt beslut. I själva verket ser vi oss nödsakade att göra så på grund av tvingande ekonomiska omständigheter. Omständigheter som vi som parti tyvärr inte haft möjlighet att kunna påverka eller förhindra.
  Vi anser att likabehandling i så stor omfattning som möjligt skall gälla för alla medborgare, men vi ser tyvärr en tendens till att detta allt oftare urholkas och allt mer negativt drabbar våra äldre och andra med omsorgsbehov.

  Stefan Liljenberg och Lars Andersson SD-Höör