Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 4

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Helena Lindblom Ohlson

Ordf.    Tel: +46735020464

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • Kick-off inför EP-valet.

  Av stefan.liljenberg den 27 mars, 2019
  0

  Lördagen den 23 Mars bjöd SD-Eslöv in till gemensam Kick-off inför kommande EP-val. Ett mycket trevligt och lyckat arrangemang och vi tackar SD-Eslöv för initiativet. Vi hoppas kunna återgälda detta med gemensamma medlemsträffar och andra aktiviteter framöver.

   

  Tre starka ordförande:

  Johan Ohlin, SD-Hörby

  Helena Lindblom Ohlson, SD-Höör

  Thomas Bondesson, SD-Eslöv

 • Årsmöte 2019

  Av stefan.liljenberg den 14 februari, 2019
  0

  Lördagen 190209 höll Sverigedemokraterna sitt årsmöte på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Som ordförande att genomföra årsmötet valdes Fredrik Ottesen från SD-Eslöv. Hans erfarenhet och goda omdöme, tillsammans med både sedan tidigare och nytillkomna medlemmar bidrog till att mötet genomfördes snabbt och enkelt. Samtliga punkter beslöts också enhälligt av de närvarande, vilket tyder på stor samsyn i besluten som togs. SD-Höörs ordförande sedan 2015 Rolf Streijffert hade valt att inte kandidera till omval, då han ansåg att tiden var mogen för någon annan att axla uppdraget.

  Den nya styrelsen tackar Rolf Streijjffert för det goda arbete han utfört under sin tid som ordförande och Fredrik Ottesen för ett väl utfört uppdrag som mötesordförande. Efter avslutat möte bjöds de närvarande på middag med ”mingel” och allmän trevnad.

  Den nya styrelsen fick följande utseende:

  Ordförande: Helena Lindblom Ohlson (nyval).

  Vice ordf: Robert Nilsson (omval).

  2:e vice ordf: Eskil Öhrn (nyval, tidigare suppl).

  Ledamöter: Stefan Liljenberg (omval), samt Roger Stenberg (nyval).

  Suppleanter: Ismo Pääkkönen (omval), samt Åke Lundström (nyval).

  För SD-Höörs styrelse:

  Stefan Liljenberg

   

   

   

   

   

   

   

 • GOD JUL

  Av stefan.liljenberg den 22 december, 2018
  0

  Vi från SD-Höör önskar er alla en riktigt GOD JUL

 • Motion om ”Garantibelopp”

  Av stefan.liljenberg den 7 november, 2018
  0

  Vår senaste motion (2018-10) vänder sig till de ekonomiskt svagaste som bor på några av kommunens äldreboendeplatser. En låg pension, ger inget över när matkostnaden (3800:-) samt hyra på 5-6000:- och ibland omsorgsavgift är betald. Vårt förslag ger den enskilde ett om än begränsat, men ändå visst ekonomiskt utrymme!

  GARANTIBELOPP
  Kostnaderna för att bo på äldreboende, bostadshyra, mat och omsorgskostnader innebär i vissa fall för de ekonomiskt svagaste, att månadskassan inte räcker till för andra vitala behov.
  Vi anser att den/de som bor på Höörs kommuns äldreboendeplatser skall tillförsäkras ett minsta belopp per månad ”garantibelopp” som återstår när boende, avgifter för omvårdnad, kost och andra av kommunen påförda avgifter är betalda.
  Även om det i nuläget inte är någon större grupp av våra äldre som skulle vara berättigade till ett garantibelopp, så anser vi det av stor vikt att dessa ändå får ett visst ekonomiskt utrymme.
  Garantibeloppet kopplas till den enskildes förmögenhet, vilket innebär att så länge denna överstiger två pbb för ensamboende, respektive tre pbb tillsammans för parboende så omfattas man inte av garantin.
  Sverigedemokraterna föreslår:
  1: Att Höörs kommun snarast inför ett garantibelopp motsvarande 4% av pbb* för ensamboende och 3 % av pbb för parboende på kommunens äldreboenden. Med 2019 års prisbasbelopp motsvarar detta 1860 kr/månad för den ensamboende och 1395 kr/månad för den som är parboende på kommunens äldreboendeplats. Årlig justering skall följa prisbasbeloppets förändring.
  2: Att Garantibelopp prövas för de som har en förmögenhet som understiger två prisbasbelopp för ensamboende, samt understiger tre prisbasbelopp tillsammans för parboende.
  3: Att För att garantibelopp skall kunna prövas, fordras också att den enskilde ansökt om bostadstillägg och kan redovisa beslut från Pensionsmyndigheten.
  *pbb 2019, 46500:-

  Sverigedemokraterna Höör

  Stefan Liljenberg, Helena Ohlson, Rolf Streijffert, Roger Stenberg och Lars Andersson

 • Fullmäktige 2010-2018!

  Av stefan.liljenberg den 27 september, 2018
  0

  Kommunfullmäktiges ordförande Anders Netterheim utdelar förtjänsttecken till vår ledamot Natalia Bengtsson efter hennes 8 år i Fullmäktige.

  Natalia har med sitt glada humör och höga närvaro betytt mycket för vår fullmäktigegrupp och vi hoppas och tror att vi får ha henne kvar länge till!

  KF-gruppen för SD-Höör