Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 4

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Rolf Streijffert

Ordf.    Tel: 0733-927418

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • Höör bygger för ”nyanlända”!

  Av stefan.liljenberg den 15 augusti, 2017
  0

  Det stora antal nyanlända övervägande män som anlänt och fortfarande anländer till Sverige, sätter stor press på kommunernas mottagande. Regeringen är inte heller handlingskraftig vad gäller kontroll av nyanländas identitet och avvisning av dem som inte fått uppehållstillstånd!
  Förutom alla sociala problem detta medför, så blir det oerhört problematiskt för kommunerna att snabbt skaffa fram bostäder till alla dessa, vilket också är en realitet i Höörs kommun. Det urholkar naturligtvis även skatteunderlaget kraftigt när en större grupp utan självförsörjning skall ta del av vårt sociala trygghetssystem.
  Nu kommer verkligheten allt närmare och Höörs kommun likt flera andra kommuner ”tvingas” att bygga bostäder för detta ”behov”. Det började egentligen för flera år sedan med nedläggningen av Orupslunds äldreboende till förmån för ensamkommande yngre barn/män. Vi ser vad detta inneburit för Socialnämndens kostnader för externa placeringar av äldre. Idag byggs Frostavallen om till 45 st lägenheter som kommunen hyr för nyanlända och mer är på gång.
  Flera så kallade ”Perstorp” koncepthus med vardera fyra 26kvm lägenheter är på gång, bland annat 2 st. på Klevahill (överklagad av grannar) och 1 st. på Åkersberg, Salvian.
  Den fastighet med 24 små lägenheter som var tänkt att placeras på Åkersberg/Rosmarinen fick kritik från grannar och flyttas nu till Åkersberg/Koriandern. Denna fastighet uppförs av en extern exploatör, men jag ser som ganska troligt att Höörs kommun kommer att behöva hyra ett flertal lägenheter här för nyanlända.
  När nyanlända så ”enkelt” får förmånen att flytta in i många gånger helt nya bostäder utan att generera skatteintäkter urholkas skatteunderlaget grovt, vilket måste kompenseras med antingen skattehöjningar eller minskad kommunal service i övrigt! Dessutom är inte alla nyanlända heller ”flyktingar” som kommit hit av fruktan för sina liv, utan många ser Sverige som ett frikostigt bidragsland. Detta är ytterst bekymmersamt, då vi har två grupperingar, egentliga flyktingar som vi alla vill ge vårt stöd och ”sociala turister” som inte borde få belasta vår välfärd överhuvud taget. De som är egentliga flyktingar borde enligt Sverigedemokraterna dessutom getts större stöd i sina närområden, vilket inneburit betydligt mindre ”utmaningar” även lokalt för Höörs kommun.

  Stefan Liljenberg, SD-Höör

 • Höörs kommunfullmäktige 2017-04-26

  Av stefan.liljenberg den 10 maj, 2017
  0

  Ett av kvällens viktigare ärenden var nr 7 som gällde årsredovisningen och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. Årsredovisningen fick viss kritik från revisionen, vilket vi instämmer i men ger (med tveksamhet) bifall till ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. Vi är övertygade att den undfallenhet man visat i ”Höörmodellen” avseende att ta beslut, kommer att visa på allt större underskott framöver. Vi är också övertygade om att Kommunalskatten kommer att höjas rejält, troligen redan till 2018!

  Ett annat viktigt ärende var nr 12, som gällde den ekonomiska uppföljningen. Hanna Ershytt (C) ställde en högst relevant fråga till Anders Magnhagen (S): Varför är socialnämndens underskott prognostiserat till mer än 20 miljoner? Magnhagen gav ett långt utdraget men ändå något flummigt svar på frågan, men framför allt nämnde han de brister inom äldreboende som fanns och de kostnader som alla externa placeringar utgör. Jag kunde inte låta bli att kommentera hans svar och replikerade att jag och SD-Höör sedan tio år tillbaks drivit frågan om bristen på SÄBO-platser. En jämförelse jag gjorde var att externa placeringar 2014 kostade ca 6 miljoner och 2016 ca 20 miljoner.

  Magnhagen tyckte att jag var ”efterklok och raljerande” som talade om sanningen och naturligtvis var populistiskt som kunde säga ”vad var det jag sa”!

  Min replik: När Orupslund lades ner (December 2013) påstods att det inte fanns något behov alls behov av SÄBO, men underligt nog så fanns bara några månader senare (Februari 2014) tretton sökande!?!?!

  Efter mitt inlägg så kommer Margareta Johansson ”KD” upp och talar om hur fel jag har, visst har vi tänkt till innan vi lade ner tex Orupslund!

  Ett erkännande av sin egen bristande framtidssyn, har man suttit med och tagit beslut så måste man också medge de fel man gjort!

  Jag skulle kunna sammanfatta det så här: Vi i SD har under åtminstone tio år drivit frågan om att kommunen måste se till att det finns tillräckligt med boende för våra äldre. Vi har inte fått något gensvar alls på våra motioner eller yrkande i frågan, trots att den demagogiska utvecklingen tydligt pekat på att vi skulle få rätt! Jag tycker att dom som företrätt social sektor politiskt, både alliansen och senare Höörmodellen har missuppfattat läget grovt. Orupslund lades ner eftersom man såg sig tvungen att ha detta till ensamkommande ”barn”, vilket man själv via sina regeringsföreträdare förbundit sig till!

  Finns det inga SÄBO-platser i kommunen, så blir sorteringen självklart hårdare om vem som skall få en plats! Magnhagen brukar också påtala hur äldre inte vill ta erbjuden plats, vilket naturligtvis inte är underligt om denna plats är placerad externt i en annan kommun. Skall den äldre flytta till en annan kommun, en helt annan miljö och dessutom kanske också på grund av detta missa kontakten med anhöriga? Nej, tänk till lite mer, det hade varit till stor gagn för våra äldre om ni gjort det tidigare!

  Vad var det jag sa!

  Stefan Liljenberg, SD-Höör

  Vill du se websändningen från sammanträdet så finns den här!

 • Karl-Olov Arnstberg PK-samhället

  Av stefan.liljenberg den 19 mars, 2017
  0

  Karl-Olovs nya bok anlände till mig igår den 17:e mars. Jag har inte hunnit läsa igenom den ännu det handlar ju om 457 sidor. Jag vågar trots det varmt rekommendera boken vis av Karl-Olovs tidigare alster. Dessutom rykande aktuell ! Köp den!

  ”Politisk korrekthet är globalism, antirasism, feminism, klimatångest och mångkultur. Det är kampen för invandrares, de sexuella minoriteternas och djurens rättigheter. I PK-samhället har jämlikhet, jämställdhet och en gemensam värdegrund högsta prioritet. Muslimer, transpersoner, tiggande romer, så kallade papperslösa och andra minoritetsgrupper anses förtryckta och måste få sina rättigheter tillgodosedda. Mera tveksamt är om det gäller för svenskar, i synnerhet om dessa är män, medelålders och vita”.

  ”I offentligheten är politisk korrekthet den viktigaste status- och identitetsmarkören. De som har invändningar skändas, tystas och motas ner från scenen. PK-isterna klarar inte att diskutera med sina kritiker och väljer därför att döma ut dem som onda och moraliskt defekta.

  Vill du veta hur vi hamnade i PK-isternas dödliga famntag, läs PK-samhället! Här beskrivs och förklaras den totalitära och nationsupplösande PK-kulturen”.

  PK-samhället kan köpas till förmånspris direkt från förlaget. Betala in 290 kr till plusgiro 463 33 86-0 och skicka ett bekräftande mail till koa@arnstberg.se med adress dit boken ska skickas. Det går också att swisha. Skriv namn och adress i meddelanderutan: 123-218 19 31.

  Givetvis kan  den köpas av bokhandlare, också på nätet från Bokus och Adlibris

  Rolf Streijffert

  Ordf. SD HÖÖR

 • Det är knappt acceptabelt, men vi får leva med det!

  Av stefan.liljenberg den 15 mars, 2017
  0

  Endast Sverigedemokraternas kommunpolitiker tycker att det är orimligt att Höörs kommun ska verka som ett kreditinstitut till det monstruösa Migrationsverket.

  Som kommunalråd och ansvarig för skattebetalarnas pengar i Höörs kommun blir Stefan Lissmarks svar något diffust. Hans överslätande tal om att, Migrationsverket kontrollerar sina räkningar minutiöst, är ju på inget sätt ett svar på varför Höörs kommun ska ligga ute med 30 miljoner kronor.

  Om inte Rolf Streiffert SD tagit upp det i interpellation så hade samtliga andra partier kunnat mörka och kommuninnevånarna hade hållits ovetande om denna skandal.

  Talet om att Migrationsverket kontrollerar sina utgifter minutiöst kommer verkligen på skam gång efter annan. Ett exempel: Migrationsverket hade för avsikt att hyra in asylboende på en lyxkryssare för 800 000 kr/dag där man för övrigt inte hade godkänd hamnplats att tillgå (Härnösand). Och till så kallade asylentreprenörer (Bert Karlsson) har man vräkt ut miljarder, och i sammanhanget kan nämnas att asylkaoset kostar skattebetalaren flera hundra miljarder om året.

  Men att betala sina fakturor till kommunerna är inte något prioriterat.

  Det borde vara kommunens skyldighet att slå larm när man får ligga ute med en så stor summa som dessutom är påtvingade utgifter. Att då som företrädare för Höörs kommun säga ”att det är knappt acceptabelt”. Och att hans uttalande kom efter avslöjandet från SD.

  Som vanlig kommuninnevånare blir man minst sagt orolig hur det kan gå till med våra skattepengar. Nej herr Lissmark, vi ska inte leva med det. Vi ska ändra på det!

  Höör i mars 2017. Bertil, Medlem i SD.

 • ANHÖRIGINVANDRING

  Av stefan.liljenberg den 20 februari, 2017
  0

  Kan vi andas ut nu när den värsta asylanhopningen verkar har minskat? Knappast för nu kommer det ytterligare en migrationsbomb med människor som vill komma till Sverige på grund av att anhöriga till dem finns i vårt land.

  Migrationsverket kalkylerar kallt med att ca.160 000 nya ärenden skall behandlas i år. På längre sikt räknar Migrationsverket att det fram till 2019 kommer att finnas 317 000 ärenden om anhörighetsinvandring som skall behandlas.

  Men visst det skapar ju arbetstillfällen. Sedan valet 2014 har antalet anställda på migrationsverket ökat med ca.60 procent eller i siffror från ca.5000 anställda till dagens ca. 8 000. Lönekostnaderna har ökat till ca.325 miljoner kronor i månaden, eller ca 4 miljarder kronor om året.

  Bostäder, sjukvård, tandläkare, skolor mm. är minst sagt hårt ansträngda redan idag för att inte säga att kaos råder på en hel del orter. Patienter ligger flera dygn i sjukhuskorridorer. Problemen eller utmaningarna som de så vackert heter från PK-håll skyfflas helt enkelt över till kommunerna genom den tvångslagstiftning som råder.

  Den 21 juni (2016) fattade riksdagen beslut om en lag som begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd och möjligheten för den sökandes familj att få komma till Sverige. Lagen gäller från och med den 20 juli (2016) och tre år framåt.

  Den nya lagen innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader. Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon få förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få permanent uppehållstillstånd. Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av skydd får permanenta uppehållstillstånd om de har ansökt om asyl senast 24 november 2015. Fortfarande kvarstår den stora frågan i all väsentlig grad om vem som är vem. Det vill säga att individen är den han eller hon uppger sig vara. Reglerna säger också att en DNA-analys får utföras. Det ska ske frivilligt och på statens bekostnad. DNA-analys kan bli aktuellt i fall som rör återförening som rör familjeåterförening mellan minderåriga barn och deras föräldrar. Det är obligatoriskt för Migrationsverket att erbjuda DNA-analys om övriga utredningar om släktskapet inte är tillräckliga för att uppehållstillstånd ska beviljas. Tillfälliga uppehållstillstånd tror jag på den dagen jag ser det. En viss dämpande effekt kan kanske förväntas när det gäller nya ansökningar, men samtidigt kommer nog ytterst få av dessa ”tillfälliga” besökare återvända självmant. De får antagligen PUT så småningom eller kommer helt enkelt att strunta i att  åka hem. 

  När är det dags att vakna upp och en gång för alla inse vad som händer i vårt land? När skall våra rikspolitiker värna om Sverige och svenskarna och sluta behandla oss som en andra klassens medborgare. Annie Lööf och hennes anhang är fullständigt livsfarliga för landet med god anslutning av övriga partier som fortfarande ligger och sover eller i bästa fall är blåögda och fortsatt naiva. Det är hög tid att inse fakta och den rådande verkligheten.

  Det verkar som att Moderaternas AKB vill ändra migrationspolitiken, men glöm inte för en sekund hennes före detta chef katastrofen Reinfeldt som är orsaken till allt elände. En större sverigehatare går inte att finna och hatet har kanske smittat av sig? Det är inget av riksdagspartierna som vill ha ett samarbete med SD och vi får aldrig glömma hur de behandlat oss genom åren. De är de goda och vi är fortfarande de onda i deras förvirrade värld! ”Vem i hela världen kan man lita på?

                                           

  Rolf Streijffert, Ordförande SD-HÖÖR