Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 26

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Helena Lindblom Ohlson

Ordf.    Tel: +46735020464

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • Ensamkommande flyktingbarn?

  Av Admin den 3 januari, 2008
  0
  0

  Debatt Höör: När jag tänker på ensamma flyktingbarn så ser jag en skrämmande bild framför mig av små föräldralösa barn från olika krigsdrabbade platser. Pappan har kanske slaktats med en machete och mamman först våldtagits av ett antal ”soldater” och sedan mördats. Små flickor och pojkar som lyckats överleva har ofta ingenstans att ta vägen. Deras framtid är verkligen oviss utan hjälp utifrån. Man brukar få uppgifter på att bara några futtiga tusenlappar om året kan ge grundläggande skolgång och mat för ett av de drabbade barnen i tex Afrika.
  Nu har man här i landet tänkt sig att svenska biståndspengar skall subventionera ett antal i huvudsak manliga Arabiska ungdomar (ankarbarn?) med upp till en miljon kronor per person bara i introduktionsskedet. Hur har dom fått resurser att resa hit och varför kommer inga flickor? Dom värderas kanske inte lika högt? Intressanta frågor!
  Man måste även i sammanhanget påpeka att kostnaderna med all sannolikhet kommer att bli oändligt mycket högre i takt med den anhöriginvandring som kommer att följa. Det blir nog högst tveksamt om de kommuner som tar emot dessa barn/ynglingar sedan nekar deras föräldrar eller andra närstående släktingar att flytta hit?
  Man har i Höör tänkt ta emot fem, sex, förmodligen manliga ynglingar.
  Detta skulle genast i inledningsskedet belasta landets biståndsresurser med fem, sex miljoner kronor bara för Höörs kommun. Hur mycket nytta skulle inte dessa miljoner samt alla andra miljoner som tillförs övriga kommuner av samma anledning göra i nämnda eller andra barns drabbade hemländer? Man hade då inte heller åsidosatt de som inte har möjlighet av kön eller ekonomi att resa runt halva klotet för att ta sig till Sverige. Ett mottagarland som dessutom redan har stora integrationsproblem.
  Är våra styrande politiker så naivt blinda för realiteter att dom inte inser var hjälpen behöver sättas in, utan tänker fortsätta utökningen av en redan havererad taktik?
  Stefan Liljenberg, SD-Höör

 • Kommentar ang. exploatering Tjurasjöområdet

  Av Admin den 4 december, 2007
  0
  0

  DEBATT HÖÖR. Angående den vid ett flertal gånger uppmärksammade exploateringen kring Tjurasjö vill jag påpeka ett par saker. Vi Sverigedemokrater i Höör motsatte oss starkt både i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige denna enligt vårt tycke överexploatering av det berörda området. Våra åsikter om detta mötte dock inget större stöd i kommunfullmäktige. Alliansens partier och socialdemokraterna beslöt enhälligt att en exploatering enligt nu gällande plan skulle genomföras. Att vår kritik fick tacksamt stöd från V och Mp i Kommunfullmäktige var alltså inte tillräckligt för att kunna påverka beslutet vilket vi beklagar.
  Stefan Liljenberg, SD-Höör

 • Islamsk kvinnopolitik, en maktfaktor i Sverige?

  Av Admin den 3 november, 2007
  0
  0

  En person som allt oftare ses och hörs i diverse politiska sammanhang i SR, SVT och i pressen är Leif Karlsson eller som han numera kallar sig: Abd Al Haqq Kielan. Denne man som titulerar sig Imam är numera ansedd som en nästintill okränkbar personlighet, åtminstone får man lätt den uppfattningen efter den underdåniga uppmärksamhet han visas av våra styrande i landet. Som Imam för mosken i Eskilstuna och Islamska föreningen i Stockholm samt ordförande i Svenska Islamska Samfundet har han uttalat bl.a. en kvinnosyn som borde ge vilken Svensk kvinna som helst skrämselhicka! Här är några exempel. (med mina egna kommentarer inom parentes).
  · Kvinnan ska sköta hemmet. (Inte ska vi väl mannen behöva hjälpa
  till)
  · Om kvinnan ska utbilda sig ska det ske före äktenskapet.( Det
  gäller därmed att inte bli bortgift som ”barn”)
  · Äktenskapet inom Islam är ej inrättat på grund av kärlek. (Trist
  tjejer)
  · Kvinnan får inte på eget initiativ gifta sig, det är pappan,
  brodern eller någon annan manlig släkting som bestämmer med vem
  och när!
  (Ännu en sak mindre att tänka på, tjejer)
  · Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor så ska hon först fråga
  mannen om lov! Ett nej är ett nej!
  ( Får hon kanske besöka icke
  muslimska vänner?)
  · En man kan inte be till Mohammed med en kvinna intill sig. Hon
  kan vara alltför frestande.
  (Jag trodde att tron var starkast,,,
  men det är nog kvinnan ändå!)
  · En muslimsk man hälsar aldrig på en kvinna genom att ta i hand.
  ( Är väl ändå det säkraste stället att ta i!)
  Dessa är bara ett litet antal av de extrema åsikter Abd al Haqq Kielan uttryckt. Vandra runt på nätet så kan ni läsa mycket mer om denne ”kvinnotjusare”. Denne man som bjöds in till Riksdagens öppnande och nu efterhand med våra styrandes behjälplighet får en allt mer framträdande plats i medierna. Varför är den offentliga kritiken mot honom så svag? Var är Sveriges kvinnor som måste ta debatten med denne Imam innan han eller hans gelikar finns inne i regeringskansliet??? Tag gärna kontakt med oss om ni är tveksamma till denna utveckling i vårt land!Stefan Liljenberg, KF-Ledamot för SD-Höör

 • Nya torg

  Av Admin den 3 oktober, 2007
  0
  0

  Protokollsanteckning ang. detaljprojektering av Nya torg

  Kostnaderna för en omgestaltning av Nya torg tycks bli avskräckande höga, senaste beräkningen pekar på en summa av uppemot 20 miljoner kronor. Det kan finnas skäl att stanna upp och besinna sig inför en så stor utgift. Det är inte omöjligt att det finns andra projekt som är mer angelägna för kommunen att genomföra och att man får nöja sig med en något mindre storstilad omgestaltning av Nya torg. Det finns en risk att man vid ett beslut om att inleda detaljprojekteringen nu, startar en process som kan vara svår att hejda, eftersom denna orsakar stora utgifter och man med visst fog längre fram kan hävda att det då vore ”bortkastade pengar ” att ej fullfölja projektet.
  Detta är anledningen till att jag yrkade avslag, och även röstade emot, förslaget om att inleda detaljprojekteringen av Nya torg.

  Anders Westergren, Sverigedemokraterna

  ”Det fick inte kosta 790 tusen om året att behålla Munkarps skola men det får kosta 20 miljoner att bygga om ett torg”

  Ovanstående protokollsanteckning inlämnades av SD:s ledamot i kommunstyrelsen vid det kommunstyrelse-sammanträde där beslut togs att inleda detaljprojekt-arbetet inför ombyggnaden av Nya Torg i Höör.
  -Varför skrev Du denna protokollsanteckning, Anders Westergren?
  -Vi har från SD:s sida hela tiden varit tveksamma till planerna på denna enorma utgift, särskilt som det dels finns angelägnare saker att lägga pengarna på än ett ”skrytbetonat” centrum-projekt, dels är uppenbart att det inte behövs en så genomgripande ”omgestaltning”
  för att torget ska fungera utan att vara enbart en parkeringsplats. Alla sådana här projekt brukar dessutom bli ännu dyrare än man från början väntar sig. Min åsikt är att det är ett onödigt sort projekt som här dras igång, och att det tycks som om man i vissa politiska läger drabbades av lite panik när tidningen Sydsvenskan skrev att ”Torget i Höör tillhör bilarna”. Tja, Nya Torg kanske är lite väl bil-dominerat, men det är faktiskt en stor skillnad på en centralort i en landsbygdskommun och en större stad. För att komma till service och affärer är många mer eller mindre hänvisade till bilen, med de krav på parkeringsmöjligheter i centrum detta medför. Man kan inte resonera på samma sätt som i en större stad –att folk kan ju åka kollektivt istället. Sen kan jag inte låta bli att tänka: ”varför måste allt vara så flott”, när jag ser planerna på nya Nya torg. Det fick inte kosta 790.000 kronor om året att ha Munkarps skola kvar, men det får kosta 20 miljoner att bygga om ett torg. Man måste tänka om från majoritetens sida och ta fram mindre storvulna planer. Även andra orter i kommunen har skriande behov av ”centrum-projekt”, som inte behöver kosta tillnärmelsevis så mycket.
  -Ska man tolka detta som att SD inte är berett att lägga 20 miljoner på att omgestalta Nya torg?
  -Ja. Förutom att summan är alldeles för hög finns det många detaljer i förslaget som man kan ställa sig tveksam till.
  -Vilka detaljer tänker Du då på?
  – De formklippta lindar som föreslås inrama torget t.ex. Min personliga åsikt är att det är helt fel att välja just den sortens gröna inramning. Lindar är några av de vackraste träd som finns men… Lind är det enda svenska träd som är insektspollinerat. Det har faktiskt en viss betydelse i sammanhanget. De har alltså blommor som innehåller söt, klibbig nektar som under blomningstiden droppar från träden. Och under dessa träd ska bilarna parkeras… Nu låter det som om jag bara tänker på bilar, men tänk också på vilken onödig utgift det blir med det eviga klippandet av dessa träd för att kronan ska växa fyrkantigt och välordnat, anpassat till arkitekternas vision. Och så har man ju även gjort den världsomskakande upptäckten att Nya Torg i dag faktiskt inte är plant utan lutar. Det ska tydligen också åtgärdas. Med utfyllnader och terassering som följd. Och så vitt jag förstår blir handikappanpassningen snarare sämre med trappor, bitvis ojämn beläggning etc.

 • Alla samhällsmedborgares lika värde?

  Av Admin den 3 oktober, 2007
  0
  0

  Långsamt men obevekligt rullar samhällsutvecklingen mot elitsamhället. En mindre del av befolkningen –eliten, lever alltmer avskild från de som inte har uppnått någon ekonomisk eller social ”position”. Denna elit lever avsevärt bättre än resten men tror sig ändå veta vad som är bäst för oss andra. Den håller sig med vackra principer som andra ska leva efter, bara man slipper själv. (Beslutsfattarna bor inte i Rosengård i Malmö eller Kungsmarken i Karlskrona ex. vis.) Vi ser allt tydligare tendenser till en amerikansk utveckling där de som har råd bosätter sig innanför en bom, gärna med inpasseringsvakt etc ; Snart är det ett faktum även här, men vi andra ska leva i det Utopia eliten skapat åt oss att leva i. Den moderna tidens förbannelse, den så kallat upplyste och moraliskt högtstående politikern bildar tillsammans med näringslivstoppar, kulturpersonligheter (vilket idiotiskt ord), högre tjänstemän och andra samhällets stöttepelare en ohelig allians som fjärmar sig alltmer från, och känner föga gemenskap med, folkets flertal. De identifierar sig hellre med eliten i andra länder, som överheten alltid gjort. Ibland har man till och med svårt att dölja sitt förakt för allmogen och försöker med olika kampanjer ändra dess beteende eller åsikter. Kanske är det en skön känsla att, varje kväll när man släcker lampan, njuta av det guldgula ljuset från den gloria man själv placerat över sitt huvud och tänka:” Å, vilket vackert samhälle jag är med och skapar åt pöb.. eh.. jag menar folket…konstigt att de inte uppskattar det. Men det kan vi nog ändra på med lite information i skolor och sådär.” Att skenet från välviljans gloria falnar efterhand gör ingenting ty det kompenseras mer än väl av det skarpa ljuset från den upplysta despotins ledstjärna…. När det gäller att mer handfast gynna sig själv visar överheten/eliten också en imponerande handlingskraft. Ett exempel från det ekonomiska området: när momsen ”breddades” för några år sedan lade man moms på tågbiljetter men inte flygbiljetter, på biobiljetter men inte operabiljetter o.s.v…. Och vilken samhällsklass flyger mest och går mest på operan ?
  Ett i tiden något mer närliggande exempel finns på det juridiska området: En skånsk överåklagare –Sven Erik Alhem – hävdar att våldsbrott som begås mot poliser, högre statstjänstemän, journalister etc. ska bestraffas hårdare än brott mot andra. Detta för att de är brott riktade mot ”samhället”. Eftersom ingen debatt förs i frågan får man väl tyvärr dra slutsatsen att samhällets övriga stöttepelare är eniga med honom. Vi kommer säkert att få se domstolar döma ut hårdare straff för mord på jurister och journalister än mord på svetsare och lantbrukare. Egentligen ligger det tyvärr en tragisk logik i förslaget; redan idag är gärningsmannens bakgrund, leverne eller åsikter mycket betydelsefulla vid straffutmätning, förslaget innebär ju bara att även offrets samhällsställning tillmäts en stor betydelse. Ett brott mot någon ur eliten är alltså ett brott mot staten?! Man mår illa.
  Att överåklagarens förslag dyker upp just nu är nog ingen tillfällighet, när vi nu är på väg att lämna den fria åsiktsbildningens, jämlikhetens och trygghetens lilla parentes i historien bakom oss. Förslaget fyller mig trots det med illamående och motvilja, ty liv och hälsa är lika värdefulla ting för hög som låg. Och nog är väl en svetsare eller lantbrukare lika mycket samhällsmedborgare som en journalist eller åklagare?
  Inget nytt under solen; överheten och dess medlöpare har genom hela historien betraktat sig som värdefullare än allmogen. Bönder, trälar och de med obekväma åsikter fick allt erfara att rättvisan inte är blind. Efter några årtionden med en något mer täckande ögonbindel har fru Justitia åter börjat kika under den.
  Dessa saker är emellertid nog så tydliga tecken på att vi med accelererande fart är på väg in i ett mer elitstyrt samhälle. Allmogens, det vanliga folkets, inflytande minskas, ty de tycker ju ofta ”fel” eftersom de inte uppnått de akademiska höjder från vilka man ser allt klart och ”kan och vet” så mycket. Debatt i brännande samhällsfrågor förs enbart mellan de som anses politiskt korrekta nog att släppas fram i media, vilket nästan undantagslöst är liktydigt med personer ifrån olika delar av elitskiktet. Även dagsaktuella händelser och nyheter selekteras och filtreras på ett sådant sätt att de ska ”skapa opinion” och i slutändan leda in allmänhetens åsikter i den politiska korrekthetens fålla. Någon kanske säger att jag överdriver nu, så illa är det väl inte. Tyvärr tror jag att det är så här, men om jag skulle ha fel –det har faktiskt hänt- så är det illa nog att många människor uppfattar situationen i samhället så här. Det tar sig naturlig nog ofta uttryck i en misstro mot den parlamentariska demokratin och mot massmedia. Man kan ju lätt konstatera att det finns en tydlig uppgivenhet som visar sig som minskat politiskt intresse och inåtvändhet –in i den lilla världen, den man har inflytande över. Det låga valdeltagandet i EU-valet talar sitt tydliga språk. För att råda bot på detta har till och med föreslagits att man ska införa röstplikt, kanske kopplat till något straff för den som vägrar. Förslaget härrör naturligtvis från en yrkespolitiker ur det största partiet.
  Men alla möjligheter till opposition är inte stängda. Sverigedemokraterna är på frammarsch och i kraftig tillväxt. Under de femton år som jag varit med har jag aldrig upplevt en sådan optimism och en sådan tillströmning av medlemmar och sympatisörer som nu. Allt tyder på att vi tar oss in i riksdagen i nästa val, det är en åsikt som hörs även från oberoende bedömare och t.o.m. från våra motståndare.

  Anders Westergren, SD-Höör