Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 24

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Rolf Streijffert

Ordf.    Tel: 0733-927418

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • SD-Träffar

  Av Admin den 22 februari, 2008
  0
  0

  Vi drar under våren igång med träffar för medlemmar och sympatisörer. Ju fler vi är som har ideer och synpunkter desto bättre. Känner du intresse för att medverka och kanske utveckla vår verksamhet så tag kontakt via vår mailadress eller slå en signal till någon av våra ledamöter.

 • Motion ang. behovsprövning för särskilt boende.

  Av Admin den 4 januari, 2008
  0
  0

  Höör 071217
  Vid ett flertal tillfällen har det i medierna uppmärksammats fall då äldre personer nekats så kallat särskilt boende i sin kommun, trots att de sökande har mycket hög ålder och har detta som sin högsta önskan. Att få känna trygghet, social kontakt och omtanke på ålderns höst har alltså inte bedömts som skäl nog för att erbjuda dem ett boende med andra i liknande situation. Alla äldre vill inte bo kvar ensamma hemma, svårigheter att förflytta sig, otrygghet på grund av sjukdom och kanske önskan om mer social kontakt måste få ett större inflytande över boendet. Denna grupp kanske inte är så stor men bör ändå beaktas för sina önskemål.
  Vi Sverigedemokrater anser inte att i ett land som Sverige, äldre som önskar boende under trygghet skall kunna avvisas efter behovsprövning. Egentligen ser vi inte heller åldern som en behovsgräns men för en övergång till ett mera humant förfarande åtminstone för de allra äldsta kan den vara en utgångspunkt.

  Vi föreslår därför som ett första steg:

  Att ingen som är fylld 80 år skall behovsprövas för att få ett särskilt boende i Höörs kommun.
  Att kommunen tillser att erforderliga åtgärder utförs så att behovsprövningen för den ovan nämnda gruppen kan upphöra senast innan utgången av 2008.

  För Sverigedemokraterna i Höör
  Stefan Liljenberg

 • Ensamkommande flyktingbarn?

  Av Admin den 3 januari, 2008
  0
  0

  Debatt Höör: När jag tänker på ensamma flyktingbarn så ser jag en skrämmande bild framför mig av små föräldralösa barn från olika krigsdrabbade platser. Pappan har kanske slaktats med en machete och mamman först våldtagits av ett antal ”soldater” och sedan mördats. Små flickor och pojkar som lyckats överleva har ofta ingenstans att ta vägen. Deras framtid är verkligen oviss utan hjälp utifrån. Man brukar få uppgifter på att bara några futtiga tusenlappar om året kan ge grundläggande skolgång och mat för ett av de drabbade barnen i tex Afrika.
  Nu har man här i landet tänkt sig att svenska biståndspengar skall subventionera ett antal i huvudsak manliga Arabiska ungdomar (ankarbarn?) med upp till en miljon kronor per person bara i introduktionsskedet. Hur har dom fått resurser att resa hit och varför kommer inga flickor? Dom värderas kanske inte lika högt? Intressanta frågor!
  Man måste även i sammanhanget påpeka att kostnaderna med all sannolikhet kommer att bli oändligt mycket högre i takt med den anhöriginvandring som kommer att följa. Det blir nog högst tveksamt om de kommuner som tar emot dessa barn/ynglingar sedan nekar deras föräldrar eller andra närstående släktingar att flytta hit?
  Man har i Höör tänkt ta emot fem, sex, förmodligen manliga ynglingar.
  Detta skulle genast i inledningsskedet belasta landets biståndsresurser med fem, sex miljoner kronor bara för Höörs kommun. Hur mycket nytta skulle inte dessa miljoner samt alla andra miljoner som tillförs övriga kommuner av samma anledning göra i nämnda eller andra barns drabbade hemländer? Man hade då inte heller åsidosatt de som inte har möjlighet av kön eller ekonomi att resa runt halva klotet för att ta sig till Sverige. Ett mottagarland som dessutom redan har stora integrationsproblem.
  Är våra styrande politiker så naivt blinda för realiteter att dom inte inser var hjälpen behöver sättas in, utan tänker fortsätta utökningen av en redan havererad taktik?
  Stefan Liljenberg, SD-Höör

 • Kommentar ang. exploatering Tjurasjöområdet

  Av Admin den 4 december, 2007
  0
  0

  DEBATT HÖÖR. Angående den vid ett flertal gånger uppmärksammade exploateringen kring Tjurasjö vill jag påpeka ett par saker. Vi Sverigedemokrater i Höör motsatte oss starkt både i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige denna enligt vårt tycke överexploatering av det berörda området. Våra åsikter om detta mötte dock inget större stöd i kommunfullmäktige. Alliansens partier och socialdemokraterna beslöt enhälligt att en exploatering enligt nu gällande plan skulle genomföras. Att vår kritik fick tacksamt stöd från V och Mp i Kommunfullmäktige var alltså inte tillräckligt för att kunna påverka beslutet vilket vi beklagar.
  Stefan Liljenberg, SD-Höör

 • Islamsk kvinnopolitik, en maktfaktor i Sverige?

  Av Admin den 3 november, 2007
  0
  0

  En person som allt oftare ses och hörs i diverse politiska sammanhang i SR, SVT och i pressen är Leif Karlsson eller som han numera kallar sig: Abd Al Haqq Kielan. Denne man som titulerar sig Imam är numera ansedd som en nästintill okränkbar personlighet, åtminstone får man lätt den uppfattningen efter den underdåniga uppmärksamhet han visas av våra styrande i landet. Som Imam för mosken i Eskilstuna och Islamska föreningen i Stockholm samt ordförande i Svenska Islamska Samfundet har han uttalat bl.a. en kvinnosyn som borde ge vilken Svensk kvinna som helst skrämselhicka! Här är några exempel. (med mina egna kommentarer inom parentes).
  · Kvinnan ska sköta hemmet. (Inte ska vi väl mannen behöva hjälpa
  till)
  · Om kvinnan ska utbilda sig ska det ske före äktenskapet.( Det
  gäller därmed att inte bli bortgift som ”barn”)
  · Äktenskapet inom Islam är ej inrättat på grund av kärlek. (Trist
  tjejer)
  · Kvinnan får inte på eget initiativ gifta sig, det är pappan,
  brodern eller någon annan manlig släkting som bestämmer med vem
  och när!
  (Ännu en sak mindre att tänka på, tjejer)
  · Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor så ska hon först fråga
  mannen om lov! Ett nej är ett nej!
  ( Får hon kanske besöka icke
  muslimska vänner?)
  · En man kan inte be till Mohammed med en kvinna intill sig. Hon
  kan vara alltför frestande.
  (Jag trodde att tron var starkast,,,
  men det är nog kvinnan ändå!)
  · En muslimsk man hälsar aldrig på en kvinna genom att ta i hand.
  ( Är väl ändå det säkraste stället att ta i!)
  Dessa är bara ett litet antal av de extrema åsikter Abd al Haqq Kielan uttryckt. Vandra runt på nätet så kan ni läsa mycket mer om denne ”kvinnotjusare”. Denne man som bjöds in till Riksdagens öppnande och nu efterhand med våra styrandes behjälplighet får en allt mer framträdande plats i medierna. Varför är den offentliga kritiken mot honom så svag? Var är Sveriges kvinnor som måste ta debatten med denne Imam innan han eller hans gelikar finns inne i regeringskansliet??? Tag gärna kontakt med oss om ni är tveksamma till denna utveckling i vårt land!Stefan Liljenberg, KF-Ledamot för SD-Höör