Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 24

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Rolf Streijffert

Ordf.    Tel: 0733-927418

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • Alliansskatt på fastigheten

  Av Admin den 21 september, 2007
  0
  0

  070921
  Fastighetsskatten sk. avskaffande blev en stor besvikelse för merparten av Sveriges villaägare. Vi kommer i fortsättningen att bli som mest beskattade i början av vår ev. uppbyggnad av en egen fastighet. När vi är unga och jobbar som hårdast och satsar som mest på att bygga upp en framtid i en egen bostad då straffbeskattas vi som mest. I stället borde väl beskattningen i huvudsak inträda då man erhåller ev. vinst på sin fastighet. Detta förslag från alliansen är nästan detsamma som att man skulle beskattas som hårdast på den första delen av sin lön, för att sedan ju mer man tjänar skulle få mindre skattesats. Framöver blir det alltså skattemässigt oändligt mycket mer lönsamt att ”bygga in,(gömma?)” förmögenheter i stora fastigheter med plats för flera generationer än att fördela resurserna generationsvis.
  Om och jag upprepar OM det överhuvudtaget skall finnas någon typ av ”straff” för att man satsar sitt sparkapital på ett eget boende, så skall det väl ändå inte drabba dem hårdast som är vår och landets framtid!
  Stefan Liljenberg
  KF-Ledamot SD-Höör

 • Motion till Höörs kommunalfullmäktige

  Av Admin den 15 september, 2007
  0
  0

  Höör 2007-04-10
  Området vid Ekeliden och Tjurasjö är sedan gammalt en för Höör välkänd, omtyckt och vacker naturupplevelse nära centrum. I dag bedrivs här även skolverksamhet där barnen samtidigt ges tillfälle att vara ”nära” naturen. Ju mer samhället framledes växer omkring området desto mer unikt och viktigt som oas kommer det att vara om det behandlas med varsamhet.
  I grönstrukturprogrammet för Höörs tätort står att läsa att området väster om Tjurasjö utgörs av äldre bok och ekskog med höga naturvärden och betydelse för hela den övriga miljön kring Tjurasjö.
  Vi Sverigedemokrater vill på bästa sätt bevara detta områdes karaktär så att man även i framtiden har ett stycke någorlunda naturligt vild natur kvar inne i samhället.
  Vi föreslår därför:
  Att ny bebyggelse ej får uppföras närmare Tjurasjö än slottet Ekelidens förhållande till sjöns mittpunkt.
  Att inga övriga entreprenader utöver sådana som är till gagn för naturområdets bevarande och tillgänglighet till fots får utföras.
  För Sverigedemokraterna i Höör
  Stefan Liljenberg

 • SD:s hemsida i Höör

  Av Admin den 14 september, 2007
  0
  0

  070813
  Du som varit inne på vår hemsida tidigare har kanske märkt att den ej uppdaterats på ganska lång tid. Detta hänger till största delen samman med de stora framgångar Sverigedemokraterna fick i senaste valet. Många av oss var nya inom politiken och har därför haft mycket att sätta oss in i den första tiden. Förhoppningsvis kommer vi nu efter hand att öka aktiviteten här och kunna dela med oss till er av våra synpunkter om vad som skett och kommer att ske i vår Kommun.
  SD-Höör

 • Våra företrädare i Höör

  Av Admin den 9 maj, 2006
  0
  0

  I senaste valet fick Sverigedemokraterna fyra mandat i Höörs kommun.
  Ordinarie ledamöter i Höörs kommunfullmäktige blev:

  Anders Westergren, skogsarbetare, Höör
  Tel: 0733-160641

  Lars Holmqvist, lokförare, Tjörnarp

  Peter Ångman, fordonsoperatör, Tjörnarp

  Stefan Liljenberg, egen företagare, Höör
  Tel: 0707-470464
  E-post:stefan_fxr@telia.com

  Som ersättare:
  Stensdotter-Kerstin Persson, administratör, Höör
  Roland Andersson, chaufför, Höör