Motion. Registerutdrag. | Sverigedemokraterna i Höör

Motion. Registerutdrag.

20190910
Motion om krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom
äldreomsorgen och för personer med funktionsvariation.
Äldre och personer med funktionsvariation befinner sig i en utsatt position oberoende om de lever
på boende eller i sina egna hem och kan befinna sig i en stark beroendeställning till familj, vänner
men också till den offentliga omsorgen. En viktig del i att minimera risken för övergrepp mot äldre
och personer med funktionsvariation är att krav på utdrag ur polisens belastningsregister blir
obligatoriskt för de som jobbar inom dessa områden.

I Höörs kommun finns idag krav på utdrag ur polisens belastningsregister för de som arbetar inom
barnomsorg och skola.
Samma krav borde ställas på äldreomsorgen och för personer med funktionsvariationer för att
kommunen på riktigt kan hävda det lika värdet på barn, äldre och andra med omsorgsbehov.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att det vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen införs krav på utdrag ur polisens
registerutdrag.
Att vid anställningar inom omsorgen för personer med funktionsvariationer i gruppboenden,
boenden med särskild service och personlig assistans införs krav på utdrag ur polisens
belastningsregister.

Sverigedemokraterna i Höör