Motion om ”Garantibelopp” | Sverigedemokraterna i Höör

Motion om ”Garantibelopp”

Vår senaste motion (2018-10) vänder sig till de ekonomiskt svagaste som bor på några av kommunens äldreboendeplatser. En låg pension, ger inget över när matkostnaden (3800:-) samt hyra på 5-6000:- och ibland omsorgsavgift är betald. Vårt förslag ger den enskilde ett om än begränsat, men ändå visst ekonomiskt utrymme!

GARANTIBELOPP
Kostnaderna för att bo på äldreboende, bostadshyra, mat och omsorgskostnader innebär i vissa fall för de ekonomiskt svagaste, att månadskassan inte räcker till för andra vitala behov.
Vi anser att den/de som bor på Höörs kommuns äldreboendeplatser skall tillförsäkras ett minsta belopp per månad ”garantibelopp” som återstår när boende, avgifter för omvårdnad, kost och andra av kommunen påförda avgifter är betalda.
Även om det i nuläget inte är någon större grupp av våra äldre som skulle vara berättigade till ett garantibelopp, så anser vi det av stor vikt att dessa ändå får ett visst ekonomiskt utrymme.
Garantibeloppet kopplas till den enskildes förmögenhet, vilket innebär att så länge denna överstiger två pbb för ensamboende, respektive tre pbb tillsammans för parboende så omfattas man inte av garantin.
Sverigedemokraterna föreslår:
1: Att Höörs kommun snarast inför ett garantibelopp motsvarande 4% av pbb* för ensamboende och 3 % av pbb för parboende på kommunens äldreboenden. Med 2019 års prisbasbelopp motsvarar detta 1860 kr/månad för den ensamboende och 1395 kr/månad för den som är parboende på kommunens äldreboendeplats. Årlig justering skall följa prisbasbeloppets förändring.
2: Att Garantibelopp prövas för de som har en förmögenhet som understiger två prisbasbelopp för ensamboende, samt understiger tre prisbasbelopp tillsammans för parboende.
3: Att För att garantibelopp skall kunna prövas, fordras också att den enskilde ansökt om bostadstillägg och kan redovisa beslut från Pensionsmyndigheten.
*pbb 2019, 46500:-

Sverigedemokraterna Höör

Stefan Liljenberg, Helena Ohlson, Rolf Streijffert, Roger Stenberg och Lars Andersson