MittSkåne Turism | Sverigedemokraterna i Höör

MittSkåne Turism

MittSkåne Turism var tänkt att bli en gemensam organisation i bolagsform, för att tillvarata och expandera besöksnäringen i de tre kommunerna Höör, Eslöv och Hörby. En förutsättning för att detta skulle kunna genomföras på det sätt som var tänkt, var naturligtvis att de tre kommunerna var för sig godtog förslaget.

Eslöv var först att gå med, sedan tog också vi i Höör samma beslut. Hörby har dock ända sedan MittSkåne Turism kom på agendan haft en mer negativ syn på det hela, första gången dom hade uppe ärendet så slutade det med återremiss. Dom har också sedan länge ett väl fungerande samarbete med Linderödsåsens Turistförening, vilket ger en stor fördel.

Vi Sverigedemokrater i Höör har med stigande intresse följt de turbulenta turerna kring det här, så vi, Stefan och Rolf åkte därför in till Hörby på måndagskvällen den 31 Mars för att se hur deras slutliga beslut i fullmäktige skulle bli. Vi var framme i god tid och det märktes direkt att detta var något som Hörbyborna tyckte verkade intressant. Det blev en otrolig tillströmning av åhörare, något liknande har vi tyvärr aldrig sett i Höörs fullmäktigesal!

Först drog det ut på tiden med andra ärenden, som verkade väldigt viktiga för vissa ledamöter. Inriktningsmålen avseende om hur mycket cykelvägar man skulle eftersträva att bygga och var, blev till ett tungt ärende, med en mängd olika förslag, många ganska ogenomtänkta och flummiga.

Slutligen blev det ändå dags för kvällens höjdpunkt, MittSkåne Turism, som var en verkligt het potatis i detta forum. Bara någon timme före sammanträdet hade moderaternas partigrupp splittrats i sina ståndpunkter och en majoritet hade bestämt sig för att rösta ner förslaget. Lars Ahlkvist (M), Hörbys kommunalråd backade dock inte från sin egen övertygelse, utan röstade emot sina partikamrater, vilket måste ses som en stor missräkning och nästintill katastrof för både hans och de övriga moderaternas tillförlitlighet. Många talare äntrade talarstolen och många hårda ord fälldes, M:s partigrupp behöver nog en del tid på sig för att slicka såren efter det här och försöka visa upp en mer enad bild utåt om de ska lyckas stärka sitt förtroende hos allmänheten.

Beslut togs ändå till slut och ”MittSkåne Turism” röstades ner av en stor majoritet i Hörbys kommunfullmäktige, röstsiffrorna blev 22 nej och 12 ja, fyra avstod.

Efter att Hörby alltså nu sagt nej, så är det mycket tveksamt hur och om Eslöv/Höör själva kan gå vidare med projektet så som det är utformat. Det måste under alla förhållanden i så fall omarbetas så att det anpassas till de nya förutsättningarna.

Höörs turistförening gick i konkurs förra året efter en hel del ekonomiska oegentligheter, så vi behöver få till något nytt. Vi får inte negligera den styrka som turistnäringen uppvisat de senare åren, tillväxtkraften är stor och vi behöver utnyttja dess fördelar. Vi har en kommun med en vacker natur att visa upp och företag som både vill och kan hjälpa besökare att trivas här!

 

Stefan Liljenberg/Rolf Streijffert