Kommunfullmäktige 30/3 | Sverigedemokraterna i Höör

Kommunfullmäktige 30/3

Skånska Dagbladet rapportering blir vinklad och missar poängen!

Toomas Laagus på skd. rapporterar om onsdagens (30/3) fullmäktigemöte där en hbtq-plan för kommunen diskuterades.

Som objektiv journalist borde denne Toomas Laagus ingående tagit reda på varför man från Sverigedemokraterna inte deltog i den allmänna opportunism som rådde i fullmäktige lokalen. I stället så ägnar denne journalist sig till att citera uttalande från de som alltid ser som en vinst med att trampa på andras värderingar. Här påstås det att SD får ”kalla fötter”, ”tar sig ut bakvägen” vilket inte alls är sant!  SD är bara måna om att få det rätt från början.

Journalisten skriver bland annat: ”Det var bara ett klubbslag i kommunfullmäktige som fattades innan Höörs kommun skulle få en handlingsplan där man tydligt slår fast att man värnar om likabehandling”.  Tidningen tar ingen notis om att Sverigedemokraterna är det enda parti som vill ta reda på vad det kan komma att kosta skattebetalarna i kommunen.  En sådan tidning skulle göra sig bättre som partiorgan för ett enskilt parti!

En upplysande tidning skulle tagit tillfället i akt och rapporterat om att alla kommunalpolitiker i Höör utom SD vill anta ett projekt som kan komma kosta kommuninnevånarna miljontals kronor. Man vill att Höörs skattebetalare ska betala alla kommunanställda att gå kurser i hbtq. Kommer det att bli vvs kostnader i alla allmänna lokaler, och så vidare?  Men detta är inget som Skånska Dagbladet eller för den delen fullmäktigemötet exklusive SD vill förmedla Höörsborna om.

I stället så ger tidningen ett lugnande besked genom att citera kommunalrådet Stefan Lissmark(S).” Eftersom det inte kommit några äskanden om tillskjutande medel så kommer kostnaderna tas inom ramen”. Lissmark missar att peka ut vilken ram han talar om, det är precis därför som SD vill återremittera ärendet.  Eller är det åldringsvårdens frukostägg som ryker all världens väg igen?

Det hade varit klädsamt om Skånska Dagbladet hade varit intresserad av att ta reda på hur Höör-folket ville prioritera sina insatser för att få ett tryggt samhälle.  Den som har följt utvecklingen i landet vet att det finns många element numera som vill göra Sverige otryggare. Att få bort otryggheten är en prioritet för Sverigedemokraterna. Men att införa hbtq-planer utan att utvärdera kostnaderna, är helt enkelt inte rätt.

Bertil, SD-medlem