Kommunfullmäktige 2019-08-28 | Sverigedemokraterna i Höör

Kommunfullmäktige 2019-08-28

På detta kommunfullmäktige togs vår motion om ”garantibelopp” på särskilt boende upp och vissa undrar kanske varför vi backade i frågan?
Garantibelopp som lösning för att skydda de boende på SÄBO, är en ypperlig lösning för att säkerställa att den enskilde med sämst pension, har åtminstone ett mindre belopp kvar efter att matkostnader och hyra är betalda.
De undersökningar vi gjort visar också att det är ytterst få i nuläget som skulle få ta del av beloppet, vilket vi också påstått i motionen.
Antalet kan dock naturligtvis öka om kommunen ytterligare höjer matkostnaderna, eller hyrorna blir högre med de nya SÄBO som är på gång.
Varför backade vi då när motionen skulle behandlas i Kommunfullmäktige???
Jo, vi lade motionen innan regeringsbildningen var klar. Denna blev ju definitivt inte vad vi hoppats på, utan vi fick en regering som ökar på främst anhöriginvandringen!
Detta riskerar innebära att personer som inte bidragit till vår sociala omsorg, ändå kommer att få ta del av den. Det gäller naturligtvis också i särskilt boende för de äldre!
Vi ser därför risker med att vårt ”garantibelopp” framöver skulle kunna förbehållas relativt nyanlända personer, som väldigt lite eller inte alls bidragit till samhället. Flertalet av dessa kommer endast att ha en ytterst låg eller ingen pension, vilket därmed skulle innebära att ett större antal av dem skulle kunna få störst nytta av ett garantibelopp. Därmed skulle den solidariska omtanken med delat ansvar och insats, som vi ser som en garanti för ett starkt sammanhållet samhälle riskera att urholkas!
Alltså backade vi i frågan på grund av ”vår” nya regerings beslut om ökande invandring, främst anhöriginvandring. Sverige och vår egen kommun kan inte subventionera och försörja icke bidragande personer med samma sociala trygghet som de som bidragit bör få!
Stefan Liljenberg, KF-ledamot