Kan ”Moder Svea” kollapsa? | Sverigedemokraterna i Höör

Kan ”Moder Svea” kollapsa?

Frågan kan vid första anblicken verka både underlig och en aning skrämmande, men under de senaste mandatperiodernas regeringar, vilka dessutom varit och är samma parter som styrt och nu styr i vår egen kommun finner jag ändå frågan relevant.

Finns det egentligen någonting som förbättrats i vårt land i jämförelse med övriga Europa, om man nu inte endast jämför oss med de länder som befinner sig bland det absoluta ekonomiska bottenskrapet förstås?

Har inkomstklyftor, arbetslöshet, kriminalitet och segreation minskat, har skolresultaten ökat, har äldreomsorg och annan viktig omsorg om de med behov förbättrats, har tillgängligheten till sjukvård förbättrats, har tryggheten ökat, finns/byggs det bostäder i tillräcklig mängd?

Fler områden skulle kunna ifrågasättas, men enligt min uppfattning så har de flesta generellt sett försämrats, dock lyckligtvis med en del om än få lokala undantag.

Den absolut största utmaningen både socialt och ekonomiskt har under de senare åren varit en nästintill obegränsad invandring till ”Moder Svea”, nu har denna eskalerat och blivit helt ohållbar.

Inget parti förutom Sverigedemokraterna har både lokalt och på riksplanet ifrågasatt den förda politiken, utan alla har i stället som det verkar utan nämnvärd eftertanke tävlat i att visa sin oöverträffade ”godhet”, vilket nu har försatt landet i en extrem situation.

Inget hittills har väl gått upp mot Reinfeldts överenskommelse med Miljöpartiet, som sedan följdes upp av hans numera berömda ”hjärt och plånbokstal”. Det betydde för alla oss som reflekterade över innebörden, att de områden som jag nämnt i tredje stycket inte skulle kunna förbättras, inte ens bibehållas, utan endast försämras!

Ibland görs också rent löjeväckande jämförelser mellan nuvarande och tidigare invandring till landet. Det går inte alls att jämföra, det har i princip alltid varit arbetskraftinvandring som vi alla haft och har en mycket stor nytta och glädje av. Dessutom har dessa till helt övervägande del kommit från kulturer liknande vår egen.

Alla medborgare är beroende av att landet har en god ekonomi. Landet är å andra sidan lika beroende av medborgare som har en någorlunda gemensam inställning till hur landet skall få den goda ekonomi som det behöver för att trygga deras framtid!

Höör är inte heller ett isolerat område i denna fråga, utan utsätts mer och mer för den belastning som en nästintill obegränsad folkvandring in i landet medför. Höörs skattebetalare betalar årligen hundratals miljoner i olika skatter som går direkt till att finansiera denna ”invandringsgodhet”, samtidigt som många tusentals människor och barn avlider dagligen i krigshärdars närhet, eller på grund av allmän fattigdom, svält och sjukdomar.

Nu kan ju inte Höörs kommun ensam råda över tingens ordning ens lokalt, då de numera i allt större grad beslutas i Sveriges riksdag och kommunernas ”självstyre” därmed minskat. Dock måste man ha klart för sig att det sedan länge har varit och ännu är samma ”styre” i Höör som i riksdagen. Kommunpolitiker som alla (förutom SD) utan att tveka ställt sig bakom sina rikskamraters folkvandringspolitik in i landet!

Som Sverigedemokrat har jag svårt att förhålla mig lugn när ett svältande barn kan räddas och sättas i skola under ett helt år för samma kostnad som en ensamkommande ungdom kostar under ett par tre dygn i Sverige. Jag finner det också troligt att man kunde bygga en lämplig bostad för en utsatt familj i Afrika eller Mellanöstern för samma kostnad som tex en ensam- kommande ungdom ”kostar” under ett par tre månader här.

Min ståndpunkt förstärks mer för varje dag, vi skall ta emot det antal kvotflyktingar som vi förbundit oss till, men vi måste samtidigt också minska de stora tilldragningseffekter som nuvarande invandringspolitik innebär.

Jag vill inte integreras till särkulturer i Sverige, utan vill att krav ställs så att anländande inser och anammar hur vårt samhälle fungerar, lagmässigt, demokratiskt och socialt innan de eventuellt kan få permanent uppehållstillstånd. Detta gäller inte minst de som kräver diverse särbehandling med hänvisning till ”religiösa” skäl. I början av 1900-talet lyckades vi kasta av oss oket från det dåvarande prästerskapets ”makt” över oss och jag vill inte att vi nu backar hundra år eller mer tillbaks i tiden och måste börja om igen!

Moder Svea, (och Höör) får absolut inte kollapsa på grund av naiva politikers ogenomtänkta fjanterier om sin egen oöverträffade godhet!

Stefan Liljenberg, KF-ledamot för Sverigedemokraterna i Höör