Initiativärende till kommunstyrelsen i Höör angående återvändande IS-terrorister. | Sverigedemokraterna i Höör

Initiativärende till kommunstyrelsen i Höör angående återvändande IS-terrorister.

Debatten om återvändande IS-terrorister pågår just nu för fullt runt om i landet. Trots att det finns ett tydligt folkligt stöd för att omnämnda terrorister inte är välkomna tillbaka till Sverige har nuvarande regering ingen handlingsplan för att skydda befolkningen i vårt land. I de fall terroristerna är svenska medborgare och därmed inte kan nekas inresa enligt gällande lagstiftning måste denna ses över och skyndsamt ändras.

Det är därför av yttersta vikt att vi kommunpolitiker reagerar och agerar genom att bland annat påverka regering och riksdag.

Enligt kommunallagen skall kommunerna ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller intressesfär och deras medlemmar. Sverigedemokraterna menar att frågan om återvändande IS-terrorister nu dessvärre, är av allmänt intresse och därmed också har anknytning till Höörs kommun och dess invånare.

Media uppmärksammar oss på att åtskilliga återvändande IS-terrorister redan har begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige.

Det som Höörs kommun kan göra utan att ge sig in i juridiska gråzoner eller att bryta mot gällande lagstiftning är att tydligt uttrycka att dessa mördare och terrorister inte är välkomna till Höörs kommun. Genom en sådan deklaration står också Höörs kommunstyrelse upp för mänskliga rättigheter och mot extremism och ställer upp för offren och deras anhöriga.

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunstyrelsen besluta:

Att Kommunstyrelsen i Höör tydligt deklarerar att inga återvändande IS-terrorister är välkomna till Höörs kommun.

Att Kommunstyrelsen beslutar att Höörs kommun snarast skriver till regeringen och uppmanar denna att omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige och under tiden uppfylla sin plikt att skydda alla medborgares liv och egendom.

Höör 2020-02-25

Rolf Streijffert            Stefan Liljenberg             Roger Stenberg