Ibland hettar det till! | Sverigedemokraterna i Höör

Ibland hettar det till!

Under senaste kommunfullmäktigemötet den 27 januari blev det en stundtals livlig debatt. På förslag var tecknande av ett separat avtal rörande 75 ensamkommande pojkar till kommunen.

Det blir en icke önskad snedfördelning av pojkar och flickor i vissa ålderskategorier. Med en helt annan kulturell bakgrund och med ett väsentligt avvikande från våra värderingar så manar det oss till viss försiktighet.

Den senaste tidens mediabevakning pekar på allvarliga händelser som visar flickor och kvinnors utsatthet både inom och utanför våra gränser. Att ytterligare spä på med ensamkommande pojkar är inte att ta sitt ansvar och att tillämpa försiktighetsprincipen.

Polisen går inte att lita på då de på order uppifrån ”mörkar” och använder kod 291 så fort det gäller inblandning av utlänningar så vilket skydd blir det i realiteten?

Anders Magnhagen kontrade med att i vanlig ordning dra paralleller med 30-talets Tyskland. Den gode Anders verkar vara förtjust i den tidsepoken.

Maria Boström – Lambrén kom med ett bemötande om kränkning och ”sopa rent framför egen dörr”. Jag begrep inte ett dugg och jag undrar om någon annan gjorde det heller. Vår förnämlige ordförande Anders Netterheim avbröt henne som tur var.

Miljöpartisten Fredrik Hanell höll med om att det uppstår en snedfördelning men att det behövs en stark integrationspolitik och här har SD inget att komma med. Men vad har då det lilla extremistpartiet själv att komma med mer än att ställa till oreda och kaos.

Liberalen Magnus Marveus tänkte först inte gå upp i talarstolen men gjorde det ändå ty en bandhund skäller inte sällan ensam och även han fick ju inrymma att det var problematiskt att bara ta emot män.

Nåväl var det lönt att äntra talarstolen för bemötande, eller? Nej, det var den vanliga vulgärpropagandan från den ”goda sidan” och så in i norden förutsägbart och ändlöst tråkigt så varför spilla tid på något som vi inte tar åt oss!

Stefan Liljenberg avslutade och menade att det är viktigt att inte mörka incidenter som händer. – Någon skall ta ansvaret om något händer sade han.

Vårt avslagsyrkande bifölls som väntat inte och KF i övrigt beslutade att bifalla KS förslag vilket då innebär att Höörs kommun nu har ett avtal om att ta emot 75 pojkar.

Vi från SD:s sida lämnade in en skriftlig reservation mot beslutet.

Rolf Streijffert/KF

Sverigedemokraterna Höör

Vår reservation:

Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att teckna separat överenskommelse med Migrationsverket avseende asylplatser för pojkar från 15 år.

Den förda invandringspolitiken har under en lång tid varit till stor nackdel för landet och har nu i princip urartat i kaos! Nuvarande samt föregående regering har totalt ignorerat de varningar vi sedan länge påtalat, varför vi nu får se den ena paniklösningen efter den andra.

Vi Sverigedemokrater ser kommunerna som gisslantagna av den förda politiken, utan egen politisk makt eller möjlighet att nämnvärt påverka sin situation. Migrationsverket kan med full delegation från regeringen placera ut asylsökande på det sätt de själva finner lämpligt. Asylsökande, vars identitet och bakgrund dessutom ofta är dåligt känd.

När nu kommunen ”under tvång” skall teckna ännu ett tveksamt avtal, så ser vi det som en helt oacceptabel utgångspunkt att detta avtal med Migrationsverket innebär att kommunen endast ska ta emot pojkar. Pojkar vars egentliga ålder och identitet oftast inte heller är på lämpligt sätt säkerställd. En mycket oönskad könsfördelning bland våra ungdomar blir också följden av detta beslut.

När en begränsad åldersgrupp så plötsligt hamnar i en situation där pojkarna är betydligt fler än flickorna och dessutom många pojkar kommer från en helt annan kulturell bakgrund, tror vi att de negativa följderna riskerar att bli mycket allvarliga och svåra att hantera.

Vi ser och läser nästan dagligen i våra medier om liknande situationer i andra kommuner och framförallt då om hur flickornas utsatthet ökar, vilket manar oss till stor försiktighet.

Sverigedemokraterna ser kommunfullmäktiges beslut som mycket olyckligt och vi anser det tagna beslutet som ett onödigt stort risktagande att utsätta främst våra ungdomar för.

Sverigedemokraterna Höör