Höörs kommunfullmäktige 2017-04-26 | Sverigedemokraterna i Höör

Höörs kommunfullmäktige 2017-04-26

Ett av kvällens viktigare ärenden var nr 7 som gällde årsredovisningen och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. Årsredovisningen fick viss kritik från revisionen, vilket vi instämmer i men ger (med tveksamhet) bifall till ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. Vi är övertygade att den undfallenhet man visat i ”Höörmodellen” avseende att ta beslut, kommer att visa på allt större underskott framöver. Vi är också övertygade om att Kommunalskatten kommer att höjas rejält, troligen redan till 2018!

Ett annat viktigt ärende var nr 12, som gällde den ekonomiska uppföljningen. Hanna Ershytt (C) ställde en högst relevant fråga till Anders Magnhagen (S): Varför är socialnämndens underskott prognostiserat till mer än 20 miljoner? Magnhagen gav ett långt utdraget men ändå något flummigt svar på frågan, men framför allt nämnde han de brister inom äldreboende som fanns och de kostnader som alla externa placeringar utgör. Jag kunde inte låta bli att kommentera hans svar och replikerade att jag och SD-Höör sedan tio år tillbaks drivit frågan om bristen på SÄBO-platser. En jämförelse jag gjorde var att externa placeringar 2014 kostade ca 6 miljoner och 2016 ca 20 miljoner.

Magnhagen tyckte att jag var ”efterklok och raljerande” som talade om sanningen och naturligtvis var populistiskt som kunde säga ”vad var det jag sa”!

Min replik: När Orupslund lades ner (December 2013) påstods att det inte fanns något behov alls behov av SÄBO, men underligt nog så fanns bara några månader senare (Februari 2014) tretton sökande!?!?!

Efter mitt inlägg så kommer Margareta Johansson ”KD” upp och talar om hur fel jag har, visst har vi tänkt till innan vi lade ner tex Orupslund!

Ett erkännande av sin egen bristande framtidssyn, har man suttit med och tagit beslut så måste man också medge de fel man gjort!

Jag skulle kunna sammanfatta det så här: Vi i SD har under åtminstone tio år drivit frågan om att kommunen måste se till att det finns tillräckligt med boende för våra äldre. Vi har inte fått något gensvar alls på våra motioner eller yrkande i frågan, trots att den demagogiska utvecklingen tydligt pekat på att vi skulle få rätt! Jag tycker att dom som företrätt social sektor politiskt, både alliansen och senare Höörmodellen har missuppfattat läget grovt. Orupslund lades ner eftersom man såg sig tvungen att ha detta till ensamkommande ”barn”, vilket man själv via sina regeringsföreträdare förbundit sig till!

Finns det inga SÄBO-platser i kommunen, så blir sorteringen självklart hårdare om vem som skall få en plats! Magnhagen brukar också påtala hur äldre inte vill ta erbjuden plats, vilket naturligtvis inte är underligt om denna plats är placerad externt i en annan kommun. Skall den äldre flytta till en annan kommun, en helt annan miljö och dessutom kanske också på grund av detta missa kontakten med anhöriga? Nej, tänk till lite mer, det hade varit till stor gagn för våra äldre om ni gjort det tidigare!

Vad var det jag sa!

Stefan Liljenberg, SD-Höör

Vill du se websändningen från sammanträdet så finns den här!