Fullmäktige 2010-2018! | Sverigedemokraterna i Höör

Fullmäktige 2010-2018!

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Netterheim utdelar förtjänsttecken till vår ledamot Natalia Bengtsson efter hennes 8 år i Fullmäktige.

Natalia har med sitt glada humör och höga närvaro betytt mycket för vår fullmäktigegrupp och vi hoppas och tror att vi får ha henne kvar länge till!

KF-gruppen för SD-Höör