Ekonomisk chock! | Sverigedemokraterna i Höör

Ekonomisk chock!

Protokollsanteckning angående bokslut på BUN:s sammanträde 2018-01-29

Från Sverigedemokraternas sida är vi djupt oroade över det stora underskott mot budget som uppstått. Ett underskott som inte heller alls funnits med i de ekonomiska prognoser som legat till underlag för verksamheten under året. Det underskott som i Oktober beräknades uppgå till ca en miljon, har i bokslutet två månader senare ökat till nära tio miljoner. Denna snabba förändring har kommit som en stor överraskning för oss och även om skolornas verksamhet varierar över ganska kort tid, så tyder resultatet och den sena informationen på stora brister i den ekonomisk kontrollen.
Vi ser också allvarligt på de konsekvenser detta riskerar få för verksamheten framöver, då kommande budget med ytterligare sparbeting skall efterlevas. Sverigedemokraterna kommer att verka för att en djuplodande analys av BUN:s ekonomi sker, så att anledningen till ”varför” kostnaderna skenat iväg får en tydlig förklaring!

För SD-Höörs representanter i BUN

Stefan Liljenberg