Det självklara. | Sverigedemokraterna i Höör

Det självklara.

Ibland blir man glad över det självklara! 
Att jobba politiskt är inte direkt en sinekur om man vill vara seriös och påläst. SD Höör sitter som bekant med i samtliga nämnder i kommunen tillika i beredningar, utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Någon har yttrat ”ni syns inte”. Följer man kommunpolitiken närmare så finns vi med i nästan alla sammanhang och uttrycker och förmedlar vår uppfattning om saker och ting. Nu är det ju den så kallade ”alliansen” som styr så medialt får de större uppmärksamhet än oppositionen. Det betydelsefulla och i regel tunga arbetet sker i de olika nämnderna och sedan gäller det ju att få gehör och beslut för de egna åsikterna och förslagen. Nedan vår motion som fick bifall av kommunfullmäktige 2020-06-10 och började gälla 2020-08-01. Det är värt att notera den långa handläggningstiden vilken inte är ovanlig då ärendet skall beredas i olika organ, allt i demokratins anda, men ibland undrar man ändå! Du som läser det här inlägget får mer än gärna ta kontakt med oss och kanske aktivt bidra och vara med i arbetet för medborgarna och kommunens bästa. Vi behöver alltid goda medarbetare!