Destination MittSkåne | Sverigedemokraterna i Höör

Destination MittSkåne

Vår ståndpunkt när det gäller att effektivisera och utveckla möjligheterna för turistnäringen i vårt närområde har alltid varit positivt. Turistnäringen är en expanderande marknad där vårt geografiska läge och vackra natur tillsammans med skickliga föreningar och företag har mycket att erbjuda. Vi tyckte redan på våren 2014 att det då framlagda förslaget avseende ”Mitt Skåne Turism”, med samarbete mellan Höör, Hörby och Eslövs kommuner var ett steg i rätt riktning. Höör och Eslövs kommunfullmäktige biföll också förslaget, men Hörby avslog detsamma. Anledningen för Hörbys del var främst att dom redan hade ett väl fungerande samarbete med Linderödsåsens Turism och naturligtvis inte heller ville avbryta detta goda samarbete. Detta förslag föll alltså då inte alla tre kommunerna gav sitt bifall, vilket var en förutsättning för genomförande.

På kommunfullmäktiges sammanträde 150527 fanns nu ett något mer genomarbetat förslag, kallat ”Destination MittSkåne”, där förutom de tre kommunerna även ingår Linderödsåsens Turism, Företagarföreningen Mitt Skåne och Tourism in Skåne AB. Projektet innebär att de tre kommunerna bidrar med 900 tusen vardera per år, vilket för Höörs del innebär ungefär samma kostnad som man tidigare haft avseende marknadsföring för turism. En förhoppning är också självklart att näringslivet på sikt finner ett ökat intresse för att ta en större del av det ekonomiska ansvaret.

Ribban är högt satt nationellt avseende turismens möjligheter, en dubblad omsättning till 2020. Om detta kommer att uppnås i ”Destination Mittskåne” får vi väl se, men nu har beslut tagits och en första utvärdering kommer att göras 2017, så då får vi ta ställning till fortsättningen.

Vi Sverigedemokrater hoppas och tror att det här faller ut väl och önskar Höörs kommuns utvecklingschef Peter Wollin lycka till som ledamot i styrgruppen för projektet!

Stefan Liljenberg,  SD-Höör