ANHÖRIGINVANDRING | Sverigedemokraterna i Höör

ANHÖRIGINVANDRING

Kan vi andas ut nu när den värsta asylanhopningen verkar har minskat? Knappast för nu kommer det ytterligare en migrationsbomb med människor som vill komma till Sverige på grund av att anhöriga till dem finns i vårt land.

Migrationsverket kalkylerar kallt med att ca.160 000 nya ärenden skall behandlas i år. På längre sikt räknar Migrationsverket att det fram till 2019 kommer att finnas 317 000 ärenden om anhörighetsinvandring som skall behandlas.

Men visst det skapar ju arbetstillfällen. Sedan valet 2014 har antalet anställda på migrationsverket ökat med ca.60 procent eller i siffror från ca.5000 anställda till dagens ca. 8 000. Lönekostnaderna har ökat till ca.325 miljoner kronor i månaden, eller ca 4 miljarder kronor om året.

Bostäder, sjukvård, tandläkare, skolor mm. är minst sagt hårt ansträngda redan idag för att inte säga att kaos råder på en hel del orter. Patienter ligger flera dygn i sjukhuskorridorer. Problemen eller utmaningarna som de så vackert heter från PK-håll skyfflas helt enkelt över till kommunerna genom den tvångslagstiftning som råder.

Den 21 juni (2016) fattade riksdagen beslut om en lag som begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd och möjligheten för den sökandes familj att få komma till Sverige. Lagen gäller från och med den 20 juli (2016) och tre år framåt.

Den nya lagen innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader. Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon få förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få permanent uppehållstillstånd. Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av skydd får permanenta uppehållstillstånd om de har ansökt om asyl senast 24 november 2015. Fortfarande kvarstår den stora frågan i all väsentlig grad om vem som är vem. Det vill säga att individen är den han eller hon uppger sig vara. Reglerna säger också att en DNA-analys får utföras. Det ska ske frivilligt och på statens bekostnad. DNA-analys kan bli aktuellt i fall som rör återförening som rör familjeåterförening mellan minderåriga barn och deras föräldrar. Det är obligatoriskt för Migrationsverket att erbjuda DNA-analys om övriga utredningar om släktskapet inte är tillräckliga för att uppehållstillstånd ska beviljas. Tillfälliga uppehållstillstånd tror jag på den dagen jag ser det. En viss dämpande effekt kan kanske förväntas när det gäller nya ansökningar, men samtidigt kommer nog ytterst få av dessa ”tillfälliga” besökare återvända självmant. De får antagligen PUT så småningom eller kommer helt enkelt att strunta i att  åka hem. 

När är det dags att vakna upp och en gång för alla inse vad som händer i vårt land? När skall våra rikspolitiker värna om Sverige och svenskarna och sluta behandla oss som en andra klassens medborgare. Annie Lööf och hennes anhang är fullständigt livsfarliga för landet med god anslutning av övriga partier som fortfarande ligger och sover eller i bästa fall är blåögda och fortsatt naiva. Det är hög tid att inse fakta och den rådande verkligheten.

Det verkar som att Moderaternas AKB vill ändra migrationspolitiken, men glöm inte för en sekund hennes före detta chef katastrofen Reinfeldt som är orsaken till allt elände. En större sverigehatare går inte att finna och hatet har kanske smittat av sig? Det är inget av riksdagspartierna som vill ha ett samarbete med SD och vi får aldrig glömma hur de behandlat oss genom åren. De är de goda och vi är fortfarande de onda i deras förvirrade värld! ”Vem i hela världen kan man lita på?

                                         

Rolf Streijffert, Ordförande SD-HÖÖR