Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Helena Lindblom Ohlson

Ordf.    Tel: +46735020464

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • Välkommen till Sd-Höörs hemsida

  Av Admin den 2 maj, 2010
  0
  0

  Här kan du hitta en del av det vi sysslar med på kommunfullmäktige, våra åsikter och en del av våra egna funderingar både i stort och smått. Vi hoppas att du finner något som intresserar. Du har också möjlighet att kommentera våra artiklar och ge dina egna synpunkter både positiva och negativa.

 • Det självklara.

  Av robertnilsson den 11 oktober, 2020
  0

  Ibland blir man glad över det självklara! 
  Att jobba politiskt är inte direkt en sinekur om man vill vara seriös och påläst. SD Höör sitter som bekant med i samtliga nämnder i kommunen tillika i beredningar, utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Någon har yttrat ”ni syns inte”. Följer man kommunpolitiken närmare så finns vi med i nästan alla sammanhang och uttrycker och förmedlar vår uppfattning om saker och ting. Nu är det ju den så kallade ”alliansen” som styr så medialt får de större uppmärksamhet än oppositionen. Det betydelsefulla och i regel tunga arbetet sker i de olika nämnderna och sedan gäller det ju att få gehör och beslut för de egna åsikterna och förslagen. Nedan vår motion som fick bifall av kommunfullmäktige 2020-06-10 och började gälla 2020-08-01. Det är värt att notera den långa handläggningstiden vilken inte är ovanlig då ärendet skall beredas i olika organ, allt i demokratins anda, men ibland undrar man ändå! Du som läser det här inlägget får mer än gärna ta kontakt med oss och kanske aktivt bidra och vara med i arbetet för medborgarna och kommunens bästa. Vi behöver alltid goda medarbetare! 

 • kick-off

  Av robertnilsson den 11 oktober, 2020
  0
  Bäste medlem!

  Är du intresserad av att höra om vad vi gör i föreningen Sverigedemokraterna Höör?
  Vill du veta mer om hur just du kan engagera dig i kommunpolitiken?
  Som ni vet så kommer troligtvis Sverigedemokraterna öka stort i valet 2022 och vi behöver bli fler aktiva!

  Härmed inbjuds du till Kick-Off fredagen den 30 oktober kl 17.00
  Representanter från Sverigedemokraterna Distrikt Skåne kommer deltaga.
  Det bjuds på mat och dryck i trevliga lokaler, distriktet har även utlovat någon typ av aktivitet.
  Just nu är det inte klart var, då det beror på hur många vi blir och måste ta hänsyn till corona avstånd.
  Om du tycker det låter intressant om att få veta mer om oss och eventuellt vill engagera dig gör du anmälan senast 201015 till:
  hoor@sd.se

  Med vänliga hälsningar
  Helena Lindblom Ohlson
  Ordförande SD Höör

 • Motion. Registerutdrag.

  Av robertnilsson den 4 oktober, 2020
  0

  20190910
  Motion om krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom
  äldreomsorgen och för personer med funktionsvariation.
  Äldre och personer med funktionsvariation befinner sig i en utsatt position oberoende om de lever
  på boende eller i sina egna hem och kan befinna sig i en stark beroendeställning till familj, vänner
  men också till den offentliga omsorgen. En viktig del i att minimera risken för övergrepp mot äldre
  och personer med funktionsvariation är att krav på utdrag ur polisens belastningsregister blir
  obligatoriskt för de som jobbar inom dessa områden.

  I Höörs kommun finns idag krav på utdrag ur polisens belastningsregister för de som arbetar inom
  barnomsorg och skola.
  Samma krav borde ställas på äldreomsorgen och för personer med funktionsvariationer för att
  kommunen på riktigt kan hävda det lika värdet på barn, äldre och andra med omsorgsbehov.

  Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta

  Att det vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen införs krav på utdrag ur polisens
  registerutdrag.
  Att vid anställningar inom omsorgen för personer med funktionsvariationer i gruppboenden,
  boenden med särskild service och personlig assistans införs krav på utdrag ur polisens
  belastningsregister.

  Sverigedemokraterna i Höör

 • Initiativärende till kommunstyrelsen i Höör angående återvändande IS-terrorister.

  Av stefan.liljenberg den 15 maj, 2020
  0

  Debatten om återvändande IS-terrorister pågår just nu för fullt runt om i landet. Trots att det finns ett tydligt folkligt stöd för att omnämnda terrorister inte är välkomna tillbaka till Sverige har nuvarande regering ingen handlingsplan för att skydda befolkningen i vårt land. I de fall terroristerna är svenska medborgare och därmed inte kan nekas inresa enligt gällande lagstiftning måste denna ses över och skyndsamt ändras.

  Det är därför av yttersta vikt att vi kommunpolitiker reagerar och agerar genom att bland annat påverka regering och riksdag.

  Enligt kommunallagen skall kommunerna ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller intressesfär och deras medlemmar. Sverigedemokraterna menar att frågan om återvändande IS-terrorister nu dessvärre, är av allmänt intresse och därmed också har anknytning till Höörs kommun och dess invånare.

  Media uppmärksammar oss på att åtskilliga återvändande IS-terrorister redan har begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige.

  Det som Höörs kommun kan göra utan att ge sig in i juridiska gråzoner eller att bryta mot gällande lagstiftning är att tydligt uttrycka att dessa mördare och terrorister inte är välkomna till Höörs kommun. Genom en sådan deklaration står också Höörs kommunstyrelse upp för mänskliga rättigheter och mot extremism och ställer upp för offren och deras anhöriga.

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunstyrelsen besluta:

  Att Kommunstyrelsen i Höör tydligt deklarerar att inga återvändande IS-terrorister är välkomna till Höörs kommun.

  Att Kommunstyrelsen beslutar att Höörs kommun snarast skriver till regeringen och uppmanar denna att omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige och under tiden uppfylla sin plikt att skydda alla medborgares liv och egendom.

  Höör 2020-02-25

  Rolf Streijffert            Stefan Liljenberg             Roger Stenberg