Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Rolf Streijffert

Ordf.    Tel: 0733-927418

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • Välkommen till Sd-Höörs hemsida

  Av Admin den 2 maj, 2010
  0
  0

  Här kan du hitta en del av det vi sysslar med på kommunfullmäktige, våra åsikter och en del av våra egna funderingar både i stort och smått. Vi hoppas att du finner något som intresserar. Du har också möjlighet att kommentera våra artiklar och ge dina egna synpunkter både positiva och negativa.

 • Tack till er alla som gav er röst till oss!

  Av stefan.liljenberg den 14 september, 2018
  0

  Sverigedemokraterna blev Höörs största parti i kommunalvalet (prel. 9 mandat). Vi kommer med alla politiska medel försöka göra er nöjda med ert val. Så fort de exakta valresultaten är klara, så kommer vi också att lägga upp dem här på sidan.

  Tack till er alla från oss i SD-Höör!

 • VA, ännu en gång?!

  Av stefan.liljenberg den 31 augusti, 2018
  0

  På kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-29, fanns ännu en gång VA-taxan uppe för beslut. SD ansåg precis som i kommunstyrelsen att den fasta delen av taxan skulle vara oförändrad och den rörliga delen avseende vatten- förbrukning borde få hela indexhöjningen av brukningsavgifterna. Detta hade inneburit att kostnaden för vatten hade ökat med ca 4:- per kubikmeter. Vi anser att den som förbrukar mycket vatten skall stå för en högre del av VA-kollektivets kostnader. Idag är de fasta kostnaderna en så stor del för den enskilde, att knappast något incitament finns för att ”spara” på vatten. Detta skapar en stor orättvisa för småförbrukare av alla kategorier, både enskilda och företag!

  7 Indexjustering av brukningsavgifter

  Kommunfullmäktige beslutar:

  1. Förslaget om engångsjustering av entreprenörindex med 12,9 % av brukningsavgifterna § 10-13 i Höörs kommun godkänns.

  Sverigedemokraterna yrkar avseende ärende ”indexjustering av brukningsavgifter” följande:

  1: att totalsumman av indexhöjningen av brukningsavgifterna, skall läggas på den rörliga avgiften avseende vattenförbrukning.

  Om inte alternativet enligt ovanstående vinner gehör hos kommunfullmäktige, yrkar vi:

  2: att ingen avgiftshöjning skall ske i nuläget.

  Punkt 1 fick vi stöd från L av, som också lade fram ett mycket likt förslag. Samtliga övriga partier avslog vårt förslag och ”vågade” som vanligt inte ta ett vettigt beslut i frågan.

  Stefan Liljenberg, KF-ledamot

 • Val 2018, vilka möjligheter och utmaningar ser vi för Höör!

  Av stefan.liljenberg den 30 augusti, 2018
  0

  PRIORITERA KÄRNVERKSAMHETER

  Kommunen skall prioritera skola, vård, omsorg och lokal infrastruktur så att hela kommunen blir attraktiv.

  TAXOR OCH AVGIFTER

  Kommunala taxor och avgifter skall bestämmas ur ett långsiktigt perspektiv som är skäligt och rättvist.

  SKOLA OCH BARNOMSORG

  Kunskap måste värderas högre. Lärarnas status måste höjas och de måste ges möjlighet att fokusera på

  undervisning. Föräldrar skall erbjudas goda villkor för den barnomsorg de och deras barn är i behov av.

  EN VÄRDIG ÅLDERDOM

  Våra äldre är en stor tillgång och skall ges bättre möjligheter till boende och service. Trygghet, omsorg

  och social stimulans är en självklarhet.

  BOSTÄDER

  Vi vill se en mer varierad bebyggelse som främst ger våra yngre och äldre större valmöjligheter. Vi vill

  se rejäla satsningar även i kommunens ytterområden.

  INVANDRINGSPOLITIK

  Invandringspolitiken försätter ett stort antal människor i utanförskap, arbetslöshet och i behov av

  ekonomiskt stöd. Detta kommer att bli en stor ekonomisk utmaning för Höör framöver, när de

  statliga bidragen uteblir.

  Bli en vinnare – rösta SD

   

   

   

 • Varmt, men trevligt!

  Av stefan.liljenberg den 27 juli, 2018
  0

  Återigen har två glada aktiva medlemmar trotsat 33 graders värme genom att varit ute och delat ut foldrar till Höörs invånare, denna gång var de i Tjörnarp.

  Rashida
  – en viktig informationsfolder som vi valde att delade ut och fokusera på var ”Utländska brottslingar ska utvisas”, jag märkte att alla vi pratade med, även de som ännu inte riktigt vet vem de skall lägga sin röst på är överens om att vi måste utvisa människor som inte bor här men som väljer att begå brott.

  Eskil
  -⁠ mycket positivt från folk vi träffade.
  Inte många av dem som inte kommer att rösta på SD
  Folk är trötta och vill ha förändring och det märks tydligt nu.
  Jag tror på en sån jordskredsseger för SD den 9/⁠9-⁠18.
  Ja det var nästan så att en del såg mej och Rashida som hjältar idag, sånt sporrar till fortsatt hårt arbete, så på måndag är det dags igen, och då är vi någonstans i Höör med omnejd.

 • Konvaljens förskola avvecklas

  Av stefan.liljenberg den 27 juni, 2018
  0

  På BUN:s sammanträde i Juni togs ytterligare ett snabbt beslut om avveckling av en väl fungerande förskola. Den nuvarande ekonomiska situationen som kommunen befinner sig i är inte alls någon överraskning för oss, den har vi sedan länge förvarnat om. Tyvärr har det nu också börjat bli alltmer kännbart för kommunens kärnverksamheter, skola och omsorg och förutsättningarna ser inte bättre ut framöver.

  Den förda politiken på riksnivå försätter kommunerna i en svår ekonomisk sits och det är inte rimligt att rationalisera eller ”spara” i den omfattning/takt som skulle behövas för att löpande kompensera sig. Vi Sverigedemokrater tvingas också på grund av detta, att ibland ställa oss bakom beslut som vi ogillar. Vi lämnade också en protokollsanteckning avseende avveckling av Konvaljens förskola enligt nedan:

     2018-06-18
  Protokollsanteckning angående avveckling av Konvaljens förskola.

  Sverigedemokraterna anser att avveckling av Konvaljens förskola är en något förhastad åtgärd, även om en sådan liten enhet på sikt inte är optimal driftsmässigt. Vi vill se en god tillgänglighet till barnomsorg, utan onödiga resvägar för våra barn/föräldrar. Detta kräver en god och långsiktig planering, vilket lätt åsidosätts när snabba beslut tvingas fram. Att vi trots detta stödjer förslaget om en avveckling har definitivt inte varit något enkelt beslut, utan vi ser oss tyvärr nödgade att göra så, på grund av akut tvingande ekonomiska omständigheter ur budgetsynpunkt. Omständigheter som vi som parti tyvärr inte haft rimlig möjlighet att kunna påverka eller förhindra.

  Stefan Liljenberg, Helena Ohlson, Jennie Svensson